FIND ARTICLE

TRF1/TRF2 and TANK1/TANK2 and their participation in the regulation of telomere length

Telomeres are the end portions of chromosomes, among others. protecting them from inappropriate DNA repair mechanisms. Telomere length is regulated by the action of many different proteins: TRF1, TRF2, TIN2, TANK1, TANK2. TRF1 and TRF2 proteins are involved in the formation of specific structures called t-loops that protect telomeres from fusions "end to end". TANK1 and TANK2, belong to a class of proteins PARP. These proteins regulate the function of telomeres by poly-ADP-ribosylation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki