FIND ARTICLE

Breast cancer: changes in methylation and gene expression of nuclear receptors: estrogen (ER) and retinoic acid 2 (RAR 2)

In the early stages of breast cancer, an important component of cell transformation are epigenetic changes in the genes encoding proteins that are involved in the regulation of cell proliferation and differentiation . For proteins that perform the role are nuclear receptors : estrogen ? (ER ? ) And retinoic acid ? 2 ( RAR 2 ) .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki