FIND ARTICLE

Genetic diagnostics of cancer

The article shows possibilities of improvement of cancer diagnosis based on general biological features of cancer. A short description of commonly used methods and their advantages and disadvantages are discussed. Diagnostic methods based on detection of changes in genetic material (mutations and translocations) as well as clonal growth of cancer cells are described in greater detail. Techniques of detection of cancer cells in the context of healthy cells/tissues are presented.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki