FIND ARTICLE

The transmission signal from the bone morphogenetic protein receptor

Bone morphogenetic proteins is a pleiotropic cytokine belonging to the superfamily of transforming growth factor type B. They are bound by two different types of receptors with an activity of serine-threonine kinase. Intracellular second messenger signal are Smad proteins. R-Smad phosphorylation leads to the formation of a complex with Co-Smad, which is transported to the nucleus and regulates transcription of selected genes. The transmission signal is modulated by a variety of biological factors.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki