FIND ARTICLE

Human papillomavirus and the process of apoptosis

The importance of the effect of infection with human papilloma virus (HPV) , and the processes of carcinogenesis, apoptosis has been the subject of many studies , but is still little understood. The study aims to present the current knowledge of the impact of HPV infection on selected aspects of the processes of life and death of cells. Apoptosis is a complex process which leads to cell death , wherein the protein plays an important role of BCL - 2 family , as well as the cell cycle regulatory proteins include P53 and pRB .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki