FIND ARTICLE

Cytogenetic studies in the diagnosis of B-cell lymphomas

The result of the work of many research teams was to establish significant correlations between specific cytogenetic abnormalities and histological type of human malignant lymphomas . Specific karyotypic changes are correlated with characteristic morphology , immunophenotype and set specific clinical features of the tumor. Specific markers of classical cytogenetic methods has been detected karyotype test (lanes G) and fluorescence in situ hybridization (FISH) .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki