FIND ARTICLE

PEPTIDERGIC MODULATION OF GONADOTROPIN SUBUNIT GENE EXPRESSION IN THE ANTERIOR PITUITARY OF FEMALE RATS

Transcription activity of genes encoding three gonadotropin subunits: (α, LHβ, FSHβ) de- pends on specific cis- and trans-acting regulatory elements located on their promoters. Gonadotropin releasing hormone (GnRH) is a crucial neurohormon stimulating these genes transcriptional activity. Pulsatile intracerebroventricular microinjections of GnRH, β-endorphin, vasoactive intestinal peptide (VIP) and galanin in ovariectomized rats revealed their significant role in the modulation of gonadotropin subunits gene expression.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki