FIND ARTICLE

STRUCTURE AND BIOLOGICAL FUNCTIONS OF GALECTIN-3. PART II

Gal-3 shares several significant structural properties with Bcl-2 family. Both proteins contain anti-death motif, critical for their anti-apoptotic function but the mechanism by which gal-3 exhibits antiapoptotic activity cannot be explained solely on it. Depending on the type, state and condition of the cell as well as depending on the type of stimulus gal-3 can show pro- or anti-apoptotic activity.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki