FIND ARTICLE

Plasmodesmata, as part of a communication system in plants

Plasmodesmata? cytoplasmic channels łšczšce cells? jednš constitute a feature of the construction odróżniajšcych komórkowš plants from pets. Although plasmodesmata were discovered over a hundred years ago, it was only in the last decade brought closer to an understanding of their role in the regulation of metabolic and signaling between cells of compounds. Of particular interest are the data odnoszšce plasmodesmata function in the regulation of protein transport ponadkomórkowego and nucleic acids.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki