FIND ARTICLE

Progress in cell culture methods for transplant - stem cells

Due to its biological properties and the potential possibility of clinical application, the stem cells are currently the subject of an enormous interest. Totipotent stem cells isolated from the early embryo can develop into an embryo. Pluripotent stem cells from an organism selected mature differentiate into all tissue types that may soon find therapeutic use. It appears that the development of tissue engineering methods permit a tissue culture in vitro and their use in subsequent transplantation.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki