FIND ARTICLE

Nucleotide metabolism in higher plants

Nucleotides are among the most important compounds in all living organisms. They partici- pate in many biochemical processes in cells. They are precursors for nucleic acid synthesis, an energy source and precursors for components of primary and secondary metabolic products. Therefore, the metabolism of nucleotides are crucial for the growth and development of all organisms.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki