FIND ARTICLE

Cellular differentiation in early development of the mouse

During the preimplantation period of mammalian development two morphogenetic events take place: compaction and cavitation. In consequence, mammalian blastocyst is composed of two cell lineages: trophectoderm and inner cell mass. These cell lineages differ in morphology as well as in their developmental fate. This review summarizes the current knowledge of the cellular and molecular mechanisms, that participate in early differentiation events during mammalian development.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki