FIND ARTICLE

Stress and the internal replication checkpoint S phase

Many research programs focused on understanding the mechanism of action of the internal S -phase checkpoint , which oversees both the processes associated with the frequency of initiation of DNA replication (density regions of origin ) and with the replication fork movement ( elongation rate ) . Replication rate decreases in response to hydroxyurea , aphidicolin or DNA damaging agents .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki