FIND ARTICLE

Enigmatic three-peptydylpeptydaza second - protease for special tasks

Tri- II is a great peptydylpeptydaza cytoplasmic protease complex structure that cuts off the free end of the tripeptides of amino oligopeptides also has some activity endoproteolytic . TPPII cells present in all eukaryotes examined . Its structure is faithfully preserved by evolution . Proteasome participates with other peptidases and cytoplasmic protein degradation processes , but the specific substrates and the method of controlling TPPII activity have not yet fully understood . Both overexpression TPPII is detrimental to cells and the inhibition of gene transcription TPPII .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki