FIND ARTICLE

STEM CELLS FOR HEART REGENERATION PRECLINICAL AND CLINICAL TRIALS

In this review it has been presented current classification of stem cells indicating novel sources (tissues) of stem cells subtypes that can be used in clinical and pre-clinical attempts of heart regeneration. In the article an analysis of delivery of stem cells to myocardium has been provided dividing stem cells administration into: a) intramyocardial, b) percutaneous, c) systemic ones and its influence on stem cell homing.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki