FIND ARTICLE

Leptin and reproduction

Leptin ? obesity gene product was discovered in 1994. It is synthesized predominantly in the white adipose tissue , but also in the ovary , placenta and mammary gland during lactation. Therefore , it is believed that leptin is involved in fetal and neonatal development . The main target of the leptin regulation of energy balance and reproductive function are the nucleus of the hypothalamus , which modifies the activity of the hypothalamic- pituitary . In genetically obese and infertile mice ( ob / ob) exogenous leptin restores fertility in both females and males.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki