FIND ARTICLE

REGULATION OF CELL-CYCLE PROCESS, CELL APOPTOSIS, CYTOKINES AND ADHESION MOLECULES PRODUCTION IN LYMPHOCYTES T AND OTHER BLOOD CELLS AND NEOPLASM CELLS IN MECHANISM OF TOLL-LIKE RECEPTORS AND TRANSCRIPTION NUCLEAR FACTOR NF-κB FAMILY ACTIVATION

Toll-like receptors (TLRs), TNF receptor (TNF-R), NF-κB and the nuclear factor NF-κB family could influence cell-cycle progression, cell apoptosis, cytokines and adhesion molecules by regu- lation of proper genes which determine these process in neoplasm cells and blood cells. The aim of this study was to introduce the latest knowledge of the nuclear factor NF-κB family role in oncogenesis and neoplasm progression.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki