FIND ARTICLE

The study of the potential clinical utility of stem cells derived from umbilical cord blood

Cord blood contains stem cells capable of hematopoietic repopulation and the production of mature cells belonging to other tissue . While the hematopoietic stem cells are relatively well characterized , the presence of other ( non-hematopoietic ) still raises a lot of controversy . Although there are reports of the presence of the umbilical cord blood mesenchymal stem cell counterparts adults , some authors deny their existence , and the other hypothesis assumes that produced tissue ( nerve , bone , muscle , etc.) can occur as a result of the so-called . hematopoietic stem cell plasticity .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki