FIND ARTICLE

EGF-like growth factors and their contribution to the regeneration of the epidermis

One of the major areas of activity of growth factors belonging to the EGF family is the regulation of growth and differentiation of epidermal cells and epithelial cells. Interactions of the EGF-like polypeptides and their receptor (ErbB) are the subject of a vast number of works published in the last decade. However, even the latest reports do not settle definitively that EGF-related factors are physiologically relevant and what is the mechanism for regulating growth, differentiation and programmed cell death of keratinocytes.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki