FIND ARTICLE

DO MITOCHONDRIA INDUCE PROGRAMMED CELL DEATH IN PLANTS?

In this paper current knowledge concerning the role of mitochondria in plant programmed cell death (PCD) is presented. It has been already suggested that plant mitochondria, similarly to animal ones, can induce PCD. Senescence process in plants which engages PCD mechanisms involves transport and redistribution of metabolites what require energy generated in mitochondria. It seems therefore that PCD in plants might proceed in different way than animal apoptosis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki