FIND ARTICLE

THE ROLE OF ENDOTHELIUM IN DEVELOPMENT, TISSUES AND ORGANS FORMATION

Endothelium is not only a layer of cells separating lumen of vessel from surrounding tissues. It begins to notice its role in many biological processes. This paper presents the role of endothelium and vessels in development, tissues and organs formation and maturation.

THE ROLE OF ENDOTHELIUM IN VESSELS FORMATION

The paper describes function of endothelium and its role in vessels formation during embryonic development and regenerative or pathological processes of further life.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki