FIND ARTICLE

NATURAL REGULATORY T CELLS (CD4+CD25+)

Recent studies have underscored the importance of regulatory T cells (Treg) in the maintenance of immunological self-tolerance and in the prevention of autoimmune diseases. Regulatory T cells is heterogenic subpopulation of T cells, that is able to suppress functions of effector cells during the immune response. Among them are natural (CD4+CD25+) and induced Treg (Tr1, Th3, CD4+CD25-) that gain their unique fenotype during the development in the thymus or in the periphery, respectively.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki