FIND ARTICLE

PROTEINS INVOLVED IN PROPER CHROMATID SEGREGATION

The presented paper reviews the latest literature data on SMCs proteins (Structural Mainte- nance of Chromosomes) which contribute to regular chromatid segregation in mitosis and meiosis. SMC proteins are high molecular weight proteins with ATPase activity. These proteins are highly conserved in eukaryotes and prokaryotes. The structure of SMCs proteins is very specific, each SMC subunit contais two globular domains and a helical domain, called arm. Conservative motifs Walker A and Walker B are located at the N-terminal and C-terminal ends of the head domain.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki