FIND ARTICLE

ALPHA-SYNUCLEIN IN PHYSIOLOGY AND PATHOLOGY OF THE BRAIN

Synucleins are a family of small (15–20 kDa), soluble, conserved proteins that are predominan- tly expressed in neurons and include α-, β-, γ-Synuclein and Synoretine. Among the synuclein family exclusively α-Synuclein is the precursor protein for highly hydrophobic 35-amino acid peptide NAC (non-amyloid β component of Alzheimer’s disease plaques). This presynaptic protein associated with synaptic vesicles is also present in cytosol. Under physiological conditions α-Synuclein is natively unfolded.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki