FIND ARTICLE

Role of Toll-like receptors in immunity

Toll receptors belong to the family of receptors with a high evolutionary conservatism . They play an important role in the activation of insect resistance until wrodzonejod birds. For the first time been detected and characterized in Drosophila ( Drosophila melanogaster ) , where they are involved in embryogenesis and immunity against pathogens . We detected a homologous receptors in a mammal, including a human, which is called Toll -like receptors ( TLRs , Toll -Like Receptors ) .

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki