FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Chondrocytes express molecules of the major histocompatibility complex class I and II, and probably the antigen (s) specific tissue (s). Chondrocytes isolated syngeneic grafts derived from hyaline cartilage or elastic cartilage is similar to regenerate the tissue from which, although less regular arrangement of cells. Allogeneic chondrocytes also regenerate cartilage, but is encapsulated in by lymphocytes and macrophages and gradually resorbed. Furthermore they induce a generalized reaction of the recipient, both cellular and humoral. Autogenic enough chondrocytes obtained from articular cartilage loadable articles used for the treatment of articular cartilage defects and cartilage chondrocytes autogenous reproducing elastic ear cartilage in children in case of underdevelopment.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki