FIND ARTICLE

Volume: 
Supplement: 
18
Date of issue: 
Indicated on a variety of molecular forms of acid phosphatases present in the tissues and fluids of the male reproductive system. Stressed glycoprotein nature of enzymes, which differ in the number and structure of the oligosaccharide units, determining their microheterogeneity and molecular properties. A special role was given to the group of protein tyrosine phosphatases and their diagnostic significance in the pathophysiology of additional gonads. Based on the study, acid phosphatase characterized boar reproductive system.
Author of the article: 

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki