FIND ARTICLE

Cancer and aging

In aging population growing up rapidly causes of cancers are observed. Lost of immunological answer caused by DNA double-strand breakes, longer exposition to carcinogens, decreasing activity of DNA-repair system in aging cells, defects of supressor genes are caused carcinogenesis. DNA-defects of aging and cancer cells by hipermethylation GpC island of gene promoters are observed. Changes in extracellular matrix of aging and transformed cells are responsible forcell migration causing metastasis.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki