FIND ARTICLE

Immunological mechanisms in cancer. Cancer immunotherapy in animal models and in the clinic

Cancer immunotherapy is not a standard in clinical treatment of tumors, while first attempts were made several years ago. The appearance of tumor specific antigens (TSA) e.g. Bcr/abl, or tumor associated antigens (TAA) in cancer cells may be used theoreticaly in cancer therapy. Tumor cells in transformation process accumulate products of oncogenes and/or loss the functional products of tumor suppressor genes. This processes change intracellular signaling roads regulating cell proliferation and/or apoptosis of cancer cells and effect the tumor growth progression.

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki