FIND ARTICLE

Volume: 29
Issue:
Supplement: 19

Date of issue: 2002

- 4 pages: 3

The cell is constantly exposed to environmental factors damaging DNA and inhibiting DNA replication ....

- 14 pages: 5

The mechanisms that control the course and polaryszację mitosis

- 18 pages: 15

In response to various external and internal stimuli stability , and thus the amount , subject to a...

pages: 19

Proteins HMGN ( high mobility group N) form a family of nuclear proteins that bind to nucleosomes ,...

pages: 20

Meiosis

The Editorial Board
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Editorial address:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki