Postępy Biologii Komórki są wydawane od 1974 roku

Postępy Biologii Komórki są kwartalnikiem naukowym wydawanym przez Fundację Biologii Komórki i Biologii Molekularnej. Opiekę nad wydawaniem czasopisma sprawuje Polskie Towarzystwo Anatomiczne oraz Polskie Towarzystwo Biologii Komórki.

Postępy Biologii Komórki publikują artykuły poglądowe z zakresu najnowszych odkryć naukowych w zakresie szeroko rozumianej biologii komórki.

Impact Factor czasopisma 2019/2020 wynosi 0,163

W serwisie pbkom.eu dostępna jest pełna wersja artykułów opublikowanych w czasopiśmie do 2012 roku. Prace opublikowane w roku 2012 oraz późniejsze są dostępne w ograniczonym zakresie (wyłącznie streszczenia). Aby uzyskać dostęp do pełnej treści artykułów, należy wcześniej dokonać zakupu w naszym sklepie.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki