ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Postępy Biologi Komórki - Publikacje

Postępy Biologii Komórki to kwartalnik Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki oraz Polskiego Towarzystwa Anatomicznego. Czasopismo wydaje artykuły przeglądowe z zakresu najnowszych osiągnięć biologii komórki, nie publikowane dotąd w innych wydawnictwach. Na stronie internetowej czasopisma dostępne są pełne wersje wszystkich artykułów opublikowanych przed rokiem 2012.

Publikujemy również treści Polskiego Towarzystwa Biologii Komórki, Polskiego Towarzystwa Anatomicznego oraz Fundacji Biologii Komórki i Biologii Molekularnej.
  • Polskie Towarzystwo Biologii Komórki Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii UJ  www.ptbk.mol.uj.edu.pl
  • Polskiego Towarzystwa Anatomicznego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu Katedra i Zakład Anatomii Prawidłowej  www.pta.info.pl/
  • Fundację Biologii Komórki i Biologii Molekularnej. ul. Schroegera 82 01-828 Warszawa  www.cmkp.edu.pl

 

Numery archiwalne Postępów Biologii Komórki (1974-2014) dostępne tutaj: RCIN

 

Publications issued by PBK

Tom: 26 Data wydania: 1999 Issue : 1234 Suplement: 1312
Tom: 27 Data wydania: 2000 Issue : 1234 Suplement: 1415
Tom: 28 Data wydania: 2001 Issue : 1234 Suplement: 1618
Tom: 29 Data wydania: 2002 Issue : 1234 Suplement: 1920
Tom: 30 Data wydania: 2003 Issue : 1234 Suplement: 21
Tom: 31 Data wydania: 2004 Issue : 1234 Suplement: 22
Tom: 32 Data wydania: 2005 Issue : 1234 Suplement: 23
Tom: 33 Data wydania: 2006 Issue : 1234
Tom: 34 Data wydania: 2007 Issue : 1234
Tom: 35 Data wydania: 2008 Issue : 1234 Suplement: 24
Tom: 36 Data wydania: 2009 Issue : 1234 Suplement: 25
Tom: 37 Data wydania: 2010 Issue : 1234
Tom: 38 Data wydania: 2011 Issue : 1234
Tom: 39 Data wydania: 2012 Issue : 1234
Tom: 40 Data wydania: 2013 Issue : 1234
Tom: 41 Data wydania: 2014 Issue : 1234
Tom: 42 Data wydania: 2015 Issue : 1234
Tom: 43 Data wydania: 2016 Issue : 1234
Tom: 44 Data wydania: 2017 Issue : 1234
Tom: 45 Data wydania: 2018 Issue : 1234
Tom: 46 Data wydania: 2019 Issue : 1234
Tom: 47 Data wydania: 2020 Issue : 1234
Tom: 48 Data wydania: 2021 Issue : 1234
Tom: 49 Data wydania: 2022 Issue : 1234
Tom: 50 Data wydania: 2023 Issue : 1
Tom: 51 Data wydania: 2024 Issue : 1

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki