ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Redakcja
Rada Redakcyjna:
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI, Mieczysław CHORĄŻY,  
Włodzimierz KOROHODA, Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK, 
 
Adres Redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań,
tel. 61 854 64 53, fax 61 854 64 40 mnowicki@ump.edu.pl
 
Redaktor techniczny – Zuzanna Podemska zpodemsk@ump.edu.pl
 

 

Warunki otrzymywania czasopisma

– złożenie zamówienia: faxem, pocztą itp.
– jednoczesne dokonanie wpłaty na konto:
Fundacja Biologii Komórki i Biologii Molekularnej w Poznaniu
Nr konta w BZWBK 68 1090 1476 0000 0001 3211 8209
– po otrzymaniu wpłaty wystawiamy fakturę VAT.
W sytuacji, kiedy wpłata nastąpi w trakcie trwania prenumeraty, wysyłamy wszystkie
zeszyty (numery) czasopisma, które ukazały się w okresie objętym prenumeratą.
 

Warunki prenumeraty kwartalnika PBK

Prenumerata roczna

Redakcja przyjmuje opłatę prenumeraty na rok 2016 pod adresem:
FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; tel. (61) 854-64-58, fax. (61) 854-64-40
na konto: FUNDACJA BIOLOGII KOMÓRKI I BIOLOGII MOLEKULARNEJ
ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań; BZWBK 68 1090 1476 0000 0001 3211 8209
Cena prenumeraty rocznika wynosi na rok 2020
dla instytucji (bibliotek) 230 zł + 8% VAT
dla odbiorców indywidualnych 83 zł + 8% VAT
 
Cennik dla Autorów rycin i druku w 2020 r.

 

publikacja pracy

 str. druku   (ponad 15)

 

 

      

   1 str.

Cena zł

1500,00

  50,00

Do ceny należy doliczyć 8% VAT.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki