ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Click one of the letters above to advance the page to terms beginning with that letter.

.

...

2

20α-hsd

4

47
48
4904

5

5-bisfosforan
5-α-reduktaza
50

9

966

?

??-endorfina

[

[ca2+]cyt

A

a-amanityna
a-synukleina
a. racemosus
aaaaaaa mmmmmmmmm
aaaaaaaa bbbbbbbbbbb
aaaaaaaa bbbbbbbbbbbb ccccccccccccccc
aberracja kariotypowa
aberracje chromosomowe
abrakadaabra
absorpcja żelaza
acetylacja
adam
adamczyk k.
adamek-świerczyńska s.
adaptacja
adaptory
adcc
adenozyna
adhezja
adhezja komórek
adhezja komórek nowotworowych
adhezja komórkowa
adhezyny
adhezyny bakteryjne
adipocyty
adipogeneza
adipokina
adipokiny
adiponektyna
adiponektyny
aec
aequorea victoria
ag
ageing
agnieskza
agnieszka brzezińska
agnieszka lachowicz
agnieszka mostowska
agnor
agregacja
agregacja białek
agrobacterium rhizogenes
ags
aids
akonitaza
akt/pkb
aktywacja
aktywacja limfocytów
aktywacja płytek krwi
aktywatory nrf2
aktywina
aktywność fizjologiczna
aktywność hemocytotropowa
aktywność prokoagulacyjna
aktywność przeciwnowotworowa
akwaporyna
akwaporyna 2
akwaporyny
alcam/cd166
alergeny
alfa-synukleina
alibaba
all
allatostatyny
alloprzeszczep
almond
alokacja węglowodanów
alternatywne składanie rna
alternatywny splicing
am
amd
aminotransferaza alaninowa
amirna
amplifikacja mycn
amscs
amylina
amyloid b
amyloid trzustkowy
analepsja
analiza funkcjonalna
analiza funkcjonalna genów
analogi glp-1
androgeneza
androgeny
andrzej i janina kaczanowscy
andrzej kornaś
andrzej mackiewicz
anemia
anemia phyllitidis
anemia sierpowata
aneuplodia
aneuploidia
angiogeneza
angiogeneza nowotworowa
angiogenna terapia genowa
angioneogeneza
angiotensyny
angptl
anion nadazotynowy
anna maria wójcik
anneksyna v
anoikis
anomateriały
antagonista
anterydiogeny
antioxidant
antioxidants
antosz h.
antracykliny
antyangiogeneza
antybiotykooporność
antygen caga
antygen cd105
antygen cd34
antygeny plemnikowe
antyoksydanty
apc
apelina
apomiksja
apoptoza
apoptoza mitochondrialna
aptamery
apyrazy
arabidopsis
arabidopsis thaliana
arbuskularna mikoryza
archiwa
arginina
aromataza
arsen
arterioskleroza
aspekty prawne
asphaltum
astenoteratozoospermia
astrocyty
asymetria
atm
atp
atp-azy
atr
augmentacja kości szczęk
auksyna
auksyna a rozwój roślin
auksyny
autofagia
autofagosom
autoimmunizacja
autoimmunologiczne zapalenie tarczycy
autoprzeciwciała
aux
aux/iaa

B

b-glukuronidaza
b-n-acetylo-d-glukozaminidaza
badania biomedyczne
bak
bakterie
barbara gajkowska
bard1
bariera krew-jądro
bariera krwio-mózgowa
barkoding dna
barwniki fotosyntetyczne
bax
bazy danych i narzędzia
bbbbbbbb cccccccccccc
bcg
bcl-2
bcl-2/bax
bcr/abl
beacon
beczułka b
beklina 1
benzyloadenina
betulae cortex
betulae folium
betulina
bezkręgowce
bezpieczeństwo żywności
bezpośrednie sekwencjonowanie rna cdna
bg-podjednostka białka g
białaczka
białaczki
białka
białka adaptorowe
białka angiopoetynopodobne
białka arabinogalaktanowe
białka atg
białka b-box
białka błonowe
białka cax
białka czynne pochodzenia roślinnego
białka della
białka dynamino-podobne
białka fkbp
białka g
białka hmga (hmgi/y)
białka hydrofiloweszlak aba-zależny i aba-niezależny
białka inherentnie nieuporządkowane
białka kalmodulino-podobne
białka kropli lipidowych
białka mitochondrialne
białka modyfikujące ścianę komórkową
białka morfogenetyczne kości
białka oddziałujące z fitochromami
białka pin
białka podobne do fosducyny
białka polycomb
białka rab
białka regulatorowe
białka s100
białka smad
białka socs/cis
białka sonic hedgehog
białka sr
białka strefy zamykającej (zo-1)
białka stresowe
białka szoku cieplnego
białka szoku termicznego
białka tritorax
białka wiążące auksyny
białka wiążące gibereliny
białka wiążące jony ca2+
białka wiążące żelazo
białka wydzielnicze
białka związane z patogenezą (pr)
białko abcc1
białko aktywujące fibroblasty a (fapa)
białko bcl-6
białko fmrp
białko g
białko jag1
białko mecp2
białko rsk2
białko s100b
białko stat3
białko supresorowe p53
białko supresorowe pten
białko szoku cieplnego
białko tau
białko wiążące auksynę 1
białkowe kinazy tyrozynowe
biblioteka bac
biblioteki peptydowe
bid
bielmo
bimolekularna komplementacja fluorescencji (bifc)
bio-oss
biocydy
biodostępność
bioetyka
biofarmaceutyki
biogeneza
biogeneza kropli lipidowych
bioinformatyka
biologia molekularna
biologia systemów
biomarkery nowotworowe
biopsja mięśnia sercowego
bioreaktory
biosynteza auksyn
biosynteza celulozy
biosynteza chlorofilu
biotechnologia roślin
blastocysta
blaszka jądrowa
blepharisma japonicum
blok przeciwko polispermii
blokery receptora p2y12
bmd
brak
bramkowanie
brasinosteroidy
brca1
brca2
brefeldyna a (bfa)
brodawki korzeniowe
bruzdkowanie
bryniarski k.
budowa
budowa kwiatu
budowa przestrzenna tylakoidów
butyrofiliny
błona jądrowa
błona komórkowa
błona podstawna
błona tylakoidowa gran
błona tylakoidowa stromy
błona śluzowa
błona śluzowa macicy
błonowy transport
błony biologiczne
błony modelowe
błony tylakoidów

C

c dna
c-di-gmp
c-myc
c/ebp
ca2+
ca2+-atpazy
caenorhabditis elegans
camp
car
car-t
card
cccc vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv vvvvvvv
ccccccc dddddd eeeeeeee
ccccccccc ddddddddddd
ccrcc
cd
cd105
cd133 i ostatnio aldh1a. precyzyjna charakterystyka markerów cscs może być atrakcyjnym celem terapii celowanych
cd152
cd20
cd31
cd34
cdc25
cdk
cellfectin
celuloza bakteryjna
cenp-a i homologi
cenp-f
centra piętnowania
centralny oscylator
centrum [4fe-4s]
ceratopteris richardii
cerebelina (cr)
cfu-f
cgmp
cgmp-zależne kanały jonowe
chara
charcot-marie-tooth
chemeryna
chemioterapia
chemoatraktant
chemokiny
chemokiny; receptory chemokin
chipy dna
chityna
chitynaza
chlamydia (c.) trachomatis
chlamydophila (cp.) pneumoniae
chlorofile c
chloroplasty
chociaż nazywane „hormonami męskimi”
cholesterol
chordopokswirusy
choroba alzheimera
choroba crohna
choroba gravesa-basedowa
choroba gravesa-basedowa; oftalmopatia gravesa-basedowa; epidemiologia; zapadalność; chorobowość
choroba hashimoto
choroba mcardle’a
choroba niedokrwienna
choroba niedokrwienna kończyn
choroba niedokrwienna serca
choroba parkinsona
choroba przeszczep przeciwko gospodarzowi
choroba resztkowa
choroba stilla o początku w wieku dorosłym
choroba wieńcowa
choroba wrzodowa
choroby autoimmunizacyjne
choroby autoimmunologiczne
choroby cywilizacyjne
choroby naczyniowe
choroby nerek
choroby neurodegeneracyjne
choroby neurologiczne
choroby nowotworowe
choroby przewlekłe
choroby sercowo-naczyniowe
choroby skóry
choroby tarczycy
choroby zapalne jelit
chromatydy
chromatyna
chromofor białkowy
chromosomy
chromosomy dicentryczne
chromosomy holokinetyczne
chłoniak
chłoniaki
chłoniaki nie-hodgkinowskie
ciana komórkowa
ciałka p
ciałko żółte
ciało cajala (cb)
ciąża
ciężkie łańcuchy miozyny
clarity
clavata
cmklr1
cmt
colia1
cop1
cosmetics
covid-19
cpg
crawford
creb
crispr/cas9
crossing-over
cscs) – która ze względu na swoje charakterystyczne cechy jest odporna na terapie chemioterapeutykami. identyfikacja i izolacja cscs opiera się przede wszystkim na określeniu ekspresji specyficznych markerów powierzchniowych
csra/bc
ctgf
ctla-4
ctr1
ctr2
cubic
cucumis sativus
cukrzyca
cukrzyca monogenowa
cukrzyca typu 2
cukrzyca typu ii
cukrzyca wieku młodzieńczego (mody)
cupiny
cxcr4
cyfrowa analiza obrazu
cykl komórkowy
cykl ksantofilowy
cykl okołodobowy
cykl płciowy
cyklaza adenylanowa
cykliczne nukleotydy
cykliczny gmp
cyklina d3
cyklinozależne
cyklofiliny
cynk
cynk i kadm
cyp17
cyp19
cyp2b
cyp3a
cytochalazyna b
cytochrom c
cytochromy p450
cytokeratyna
cytokeratyny
cytokina
cytokineza
cytokininy
cytokiny
cytokiny il-1β
cytokiny wewnątrzkomórkowe
cytometria
cytometria przepływowa
cytostatyk
cytoszkielet
cytotoksyczność
cytotoksyczność zależna od przeciwciał (adcc)
cytotoksyna wakuolizująca
cytozolowa fosfolipaza a2
czas półtrwania
czerniak
czopki
czujnik wapniowy
czynnik cytostatyczny
czynnik martwicy nowotworów (tnf-a)
czynnik nootropowy
czynnik tkankowy
czynnik transkrypcyjny
czynnik transkrypcyjny crx
czynnik transkrypcyjny hif-1
czynnik transkrypcyjny hif-1α
czynnik transkrypcyjny hsf1
czynnik transkrypcyjny nf-kb
czynnik transkrypcyjny tcf/lef
czynnik von willebranda
czynnik wymiany nukleotydów (gef)
czynnik wzrostu fibroblastów
czynnik wzrostu tkanki łącznej
czynnik wzrostu śródbłonka naczyń – vegf-a
czynniki transkrypcyjne
czynniki genetyczne i epigenetyczne
czynniki hamujące i indukujące
czynniki krzepnięcia krwi
czynniki nieświetlne
czynniki nod
czynniki odpowiedzi auksynowej
czynniki odpowiedzi auksynowych
czynniki rokownicze
czynniki ryzyka
czynniki stresowe
czynniki transkrypcyjne
czynniki wirulencji
czynniki wzrostu
czynniki świetlne
cząsteczka cd1d
cząsteczki adhezyjne
cząsteczki sygnałowe

D

daidzeina
ddddddddddddddd
defekty szkliwa
defense peptides
defensyny
deficyt azotu
deficyt fosforu
deficyt pi
degeneracja mięśni
degradacja
degradacja mrna
degradosom mitochondrialny
dehydratacja
delecja
delecje
dentinogenesis imperfecta
depresja
detekcja ctc
determinacja płci
detoksyfikacja
detoksykacja
dhea-s
diacyloglicerol
diagnostyka
diagnostyka genetyczna
diagnostyka molekularna
diagnostyka prenatalna
diagnostyka roślin
dieta
dietary
dihydrotestosteron
dinukleotyd nikotynoamidoadeninowy
disco
disease treatment
diseases
disomia jednorodzicielska
dm ime4
dmt1 summary: iron
dna
dna mitochondrialne
dojrzałość płciowa
dojrzewanie neutrofili
dojrzewanie rna
dojrzewanie tkanek i narządów
doksorubicyna
domena i pole symplastowe
domena koniczyno-podobna
domena lrr
domena plekstrynowa
domena ring finger
domeny błonowe
domeny spokrewnione z fibrynogenem
domeny symplastowe
dopamina
dozymetria biologiczna
drn
drogi aktywacji nf-κb
drosophila
drosophila melanogaster
drugs
dscam
dspp
du145
duplikacja postzygotyczna
duplikacje
dwunastnica
dwuniciowe pęknięcia dna
dynamina
dysadheryna
dysmutaza ponadtlenkowa
dysplazja zębiny
dystrofia miotoniczna
dystrofia mięśniowa
dystrofia mięśniowa duchenne'a
dystroglikan
dystroglikanopatie
działanie antyestrogenne
działanie estrogenne
działanie insulino-naśladowcze
działanie pro- i antynowotworowe
dzieci
dziedziczne neuropatie
długie naturalnie występujące antysensowne transkrypty – nat

E

e-ntpdazy
echinacea
edukacja na odległość
edycja genomów
eeeeeee ffffffffff
efekt fizjologiczny
efekt wieku matki
efektory białek g
efekty radiobiologiczne
eferocytoza
egfp
egzocytoza
egzosom
egzosomy
ekspansja ex vivo
ekspansja powtórzeń dna
ekspansji ex vivo
ekspansyny
eksperyment kliniczny
eksperymentalna terapia
ekspresja
ekspresja genu
ekspresja genów
ekspresja genów gonadotropin
ektoapiraza
ektoatpaza
ektoenzymy
elastografia
elastyna
elektrochemioterapia
elektrofizjologia
elektryczne potencjały błonowe
elementy cis-regulatorowe
elementy l1 i alu
elementy odpowiedzi na auksynę
elicytyny
embriogeneza
embriologia
emeryna
endocytoza
endocytoza niezależna od klatryny
endogenne komórki macierzyste
endoglina
endometrioza
endonukleazy
endoreduplikacja
endotelialna syntaza tlenku azotu
endotoksyna)
enterocyt
env
enzym
enzymy
enzymy antyoksydacyjne
enzymy glutationozależne
enzymy restrykcyjne
enzymy steroidogenezy
ependyma
epidemiologia
epigenetyka
epispot
er
erk
erytrocyt
erytrocyty
estrogen
estrogeny
etiologia
etylen
euchromatyna
eukaryota
europa
eutopowe endometrium
ewolucja
ewolucja centromerowego dna i białek
ewolucja rozmiarów genomów
ewolucja wielkośœci genomu
exosomy
ezryna

F

fabaceae
fagocytoza
fagocyty
fahg hreezjz
fale i oscylacje wapniowe
fale wolne
farmakologia
farmakoterapia
fałdowanie białek
fenotyp
fenotyp komórki śródbłonka
ferrytyna
fertylina
fffffffff ffffffffffff
fffffffffffffff
fgf
fgf23
fibroblasty
fibroblasty skóry
fibroblasty związane z nowotworami (cafs)
fibroleukina
fibrynogen
fibrynoliza
fikolina
filogeneza
filopodium
fitaspazy
fitazy
fitochelatyny
fitochrom
fitoekdysteroidy
fitoestrogeny
fitohormony
fitoremediacja
fitotropiny
flawonoidy
flawoproteiny z rodziny zeitlupe
flip
floem
floral dip
florigen
flotylina
fluorek
fluorescencja
fluorescencja chlorofilu
fluorochromy
folikularne komórki dendrytyczne
folikulogeneza
fosducyna
fosfataza
fosfatydyloinozytolo-4
fosfatydyloinozytoloswoista fosfolipaza c
fosfatydyloseryna
fosfoinozytole
fosfolipaza c
fosforylacja
fosforylacja histonów h1 i h3
fosforylacja linkera smad
fotomorfogeneza
fotooddychanie
fotoreceptory
fotosynteza
fototropiny
fox-hunting
foxp3
fragmentacja dna
frakcja podporowo-naczyniowa
frap
fret
fukozylacja
fukozylotransferaza
fulereny
funkcja
funkcja w strefie korzeniowej
funkcje
funkcje lamin
funkcje lipoksygenaz
fuzja
fuzja komórkowa
fuzja mioblastów
fuzje alk
fuzyjne kinazy tyrozynowe

G

g-kwadrupleks
gaba
gabriela lorenc-plucińska
gal-3
galanina
galektyna
galektyna-1
galektyna-3
galektyny
gametogeneza
gangliozyd gd2
gangliozydy
geminina
gen
gen abcc1
gen bcl-6
gen dhcr7
gen fmr1
gen insr
gen jag1
gen mecp2
gen mir
gen nbs1
gen pten
gen reporterowy
gen rsk2
gene therapy
genetyczne badania przesiewowe
genetyczne czynniki ryzyka
genetyka
genisteina
genom
genom roślinny
genomowy imprinting
genomy eukariotyczne
genomy mitochondrialne roślin
genomy roślin
geny cdk
geny docelowe
geny homeotyczne
geny kandydujące
geny konserwatywne
geny kwitnienia
geny mirna
geny nakładające się
geny odpowiedzi auksynowej
geny oporności wielolekowej
geny receptorów węchowych
geny sags
geny supresorowe
geny tps i tpp
geny typu mads
geny wczesnych odpowiedzi
geny śmierci
germiny
gfp
gh3
ghrelina
ghs-r
gibereliny
glejak niedojrzały
glejak złośliwy (gbm)
glejaki
glicerol
glikacja
glikany
glikogenoza typu v
glikokortykosteroidy
glikoproteina cd44
glikozylacja
glikozylotransferazy
glipikany
globodera sp.
glomeromycota
glony
glps
glu
glukoza
glukozylacja
glutation
gm-csf
gnrh
gojenie tkanek
gonada męska
gospodarka wapniowo-fosforanowa
gp120
gp160
gpcr
gpl30
gpr54
gq
gracja
gradient
grafy
grasica
gruczolak
gruczoł mlekowy
gruczoł sutkowy
gruczoł tarczowy
grzegorz piczóra
grzyby nekrotroficzne
gus
guzak
guzy mózgu
gynogeneza
gęstość naczyń krwionośnych
główne kierunki tensora

H

h+atp-aza
h4
haploidalne zarodki
haptoglobina
hartowanie
hartowanie zimnem
haspina
hcmv
hdl
heksokinaza
helicobacter pylori
helikaza blooma
hem
hematopoetyczne komórki macierzyste
hematopoeza
hemochromatoza
hemocyty
hemoglobina
hemostaza
heparynizowani dawcy narządów (hdn)
hepatocyty
hepcydyna
heterochromatyna
heterochromatyna fakultatywna
heterodera sp.
heterodimer psa a/psa b
heterologiczna ekspresja
heteromeryzacja
heterozygotyczność
hfe
hgf
hif-1
hipokretyny
hipoksja
hipoteza
histologia
histon h1
histony h3
hiv
hiv-1
hnrnp
hodowla komórkowa
hodowla roślin
homeostatyczna mikroskopia konfokalna
homeostaza
hordeum vulgare
hormeza radiacyjna
hormon roślinny
hormon wzrostu
hormony
hormony gonadoinhibicyjne
hormony gonadostymulujące
hormony peptydowe
hormony płciowe
hormony roślinne
hormony steroidowe
hormony środowiskowe
horyzontalny transfer genów
hpv
hsp
hy5
hybrydyzacja in situ
hydroksylacja
hydroliza rna
hyperakumulatory
hypoksja

I

identyfikacja nkm
ifn-γ
igf
igf-1
igf-r
igfbp
igy
il-18
il-36
il-37
ilość jądrowego dna
imagestream
imd
immunizacja
immunocytochemia
immunofiliny
immunoglobuliny (ig)
immunohistochemia
immunologia
immunomodulacja
immunomodulator
immunomodulatory
immunopatogeneza
immunoproteasom
immunoregulacja
immunostarzenie
immunostymulatory
immunosupresja
immunosupresja w nowotworach
immunoterapia
immunoterapia nowotworów
implantacja
implantacja zarodka
import białka
imprinting genomowy
in vivo
in vivo hybrydyzacja
indukcja kwitnienia
indukowana odporność systemiczna
infekcja
infekcja wirusowa
infekcja wytwołana h. pylori
infekcje wirusowe i bakteryjne
infiltracja próżniowa
inflamasom
inhibitor
inhibitory braf
inhibitory cdk
inhibitory kinaz tyrozynowych
inhibitory kinazy tyrozynowej
inhibitory nf-κb
inhibitory proteasomów
inhibitory tnfα
inkorporacja nukleotydów
innate immunity
insektycydy
insp3
insulatory
insulina
insulinooporność
integryny
interakcje białkowe
interakcje komórkowe
interferencja rna
interferencja rna (rnai)
interleukina 1
interleukina 13
interleukina 15
interleukina 17
interleukina-6
interleukina-8
internet medyczny
internukleosomalna fragmentacja jądrowego dna
inżynieria genetyczna
inżynieria tkankowa
ip
ire
irp
irp1
ischemia
ivf
izoenzymy
izoformy
izoformy receptora
izoformy receptora insuliny
izolacja
izolacja chemotaktyczna
izolacja symplastowa
izolacja symplastyczna
izoprostany
izotermalna amplifikacja
izotypy

J

jajnik
jajnik politroficzny
jajowody
jak
jak i estrogeny zaangażowane są w różnicowanie wewnętrznych i zewnętrznych narządów płciowych. androgeny
jama ustna
jan kowalski
janek
jasmonian metylu (ja-me)
jnk
jolanta saczko
jony metali
jony wapnia
julita kulbacka
jąderko

K

kacheksja
kadheryny
kalcyfikacja
kalmodulina
kamaleksyna
kanalik proksymalny
kanał kompleksu tob
kanał kompleksu tom
kanał vdac
kanał wodny
kanały jonowe
kanały kompleksów tim
kanały wapniowe
kanały wodne
kancerogeneza
karcynogeneza
kardiotoksyczność
karp
kaskada metastatyczna
kaspaza-1
kaspazy
katelicydyna
katelicydyny
kateniny
katepsyn
kationowe odczynniki lipidowe
kaulogeneza
kaweole
kaweolina
kaweolina 1
kaweolina 2
kaweoliny
kawiny
kawitacja
kemferol
keratynocyty
kierunki podziałów
kiełkowanie
kiełkowanie nasion
kinaza atm
kinaza aurora a
kinaza białkowa a
kinaza białkowa c
kinaza białkowa g
kinaza histydynowa
kinaza mtor
kinaza płytek przylegania (fak)
kinazy białkowe
kinazy białkowe ser/thr
kinazy map
kinetyna
kiss-1
kisspeptyna
kiwi
klastry
klasyfikacja
klatryna
klf4
knoby
kodon stop
kohezja
kohezyny
kolagen
kolonizacja
kompakcja
kompleks centromer/kinetochor
kompleks glikoprotein związanych z dystrofiną
kompleks prereplikacyjny
kompleks risc (risc)
kompleks sygnalny cop9
kompleks tob/sam
kompleksy białkowo-barwnikowe
kompleksy pb-białko
komplikacje ciąży
komputery dna
komunikacja
komunikacja między komórkami
komunikacja międzykomórkowa
komunikacja symplastowa
komórka dendrytyczna
komórka dendrytyczna (dc)
komórka eukariotyczna
komórka macierzysta
komórka mezenchymatyczna
komórka nowotworowa
komórka roślinna
komórka roślinna (definicja)
komórka tuczna
komórka zwierzęca
komórki krwi
komórki nowotworowe
komórki bezjądrzaste
komórki białaczkowe
komórki cd34 pozytywne
komórki cd34+
komórki dendrytyczne
komórki dwujądrowe
komórki es
komórki glejowe
komórki graniczne korzenia (rbc)
komórki grzebienia nerwowego
komórki hematopoetyczne
komórki ih2
komórki immunokompetentne tj. czynne immunologicznie
komórki inicjalne
komórki ips
komórki korzenia
komórki kostne
komórki macierzyste
komórki macierzyste (km)
komórki macierzyste krwi pępowinowej
komórki macierzyste krwiotwórcze (kkm) i ukierunkowane
komórki macierzyste nowotworowe
komórki macierzyste tkanki tłuszczowej
komórki macierzyste więzadła ozębnowego
komórki miogenne
komórki mięśniowe
komórki mmptype2
komórki nabłonkowe
komórki nabłonkowe endometrium
komórki nk
komórki nkt
komórki nowotworowe
komórki nt 2
komórki opiekuńcze
komórki osłonki wewnętrznej
komórki prekursorowe
komórki prezentujące antygen (apc)
komórki prezentujące antygeny
komórki progenitorowe megakariocytów
komórki progenitorowe śródbłonka
komórki raka piersi
komórki regulatorowe
komórki rozrodcze
komórki roślinne
komórki satelitarne
komórki supresorowe
komórki t regulatorowe
komórki t regulatorowe cd4+/cd25+
komórki ziarniste
komórki zwojowe siatkówki
komórki śródbłonka
komórki śródmiąższowe cajala
kondensacja chromatyny
kondensacja chromosomów
kondensyna
kondensyny
kondycjonowanie nasion
konfiguracja chromatyny
koniugacja
koniugaty
konstytutuwne rna
kontrola pobierania pokarmu
kontrola różnicowania
koroniny
korzenie włośnikowate
korzeń
kostymulacja
kosupresja
kotransportery ca2+/h+
końcowe produkty zaawansowanej glikacji
krestin
krew
krew pępowinowa
krew łożyskowa
kriokonserwacja
kropki kwantowe
kropki węglowe
krwiotwórcze komórki macierzyste
kryptochromy
krzem
krzepnięcie
król
krótkie rozproszone powtórzenia
krążące komórki nowotworowe
krążące komórki nowotworowe (ctc)
krążące wolne dna (cfdna)
ksenobiotyki
które mogłyby uwrażliwić komórki raka jajnika
kule lipidowe
kule zarodkowe
kultura in vitro
kultury in vitro
kurkumina
kuzbanian
kwas abscysynowy
kwas arachidonowy
kwas askorbinowy
kwas betulinowy
kwas foliowy
kwas giberelinowy
kwas indolilo-3-octowy
kwas jasmonowy
kwas jasmonowy (ja)
kwas salicylowy
kwas traumatynowy
kwasy tłuszczowe
kwercetyna
kwitnienie

L

laktadheryna
laktoferyna
lamellipodium
lamellum
laminina
laminopatie
laminy
lamp
laserowa cytometria skaningowa
latencja
latentny rezerwuar wirusa
leadzym
leczenie
leczenie otyłości
lek przeciwdepresyjny
leki antymitotyczne
leki przeciwnowotworowe
lekooporność
lekooporność nowotworów
lektyny
lektyny typu c
lemlego i opitza
lenti- nan
leptyna
leukocyty
lhc i
lhc ii
lhcii
liaza wodoronadtlenkowa
liczba hayflick’a
lif
ligandy
ligaza ubikwitynowa
ligaza ubikwitynowa scftir1
ligazy e3
ligazy ubikwitynowe
ligazy ubikwitynowe e3
ligazy ubikwityny
limfocyt t regulatorowy (treg)
limfocyty
limfocyty b
limfocyty t
limfocyty t pamięci
limfocyty th17
limfopoeza
line
lip
lipidy złożone
lipofectamine
lipogeneza
lipoksygenaza
lipoksygenazy
lipopolisacharyd
lipopolisacharyd (lps
lipotubuloid
liszaj twardzinowy
liście
lncap
lncrna
locus ph1
lokalizacja
lokalizacja genów
lokalizacja rna
lokalizacja subkomórkowa
lps
lrp-5
ludzka krew pępowinowa
ludzkie komórki macierzyste
ludzkie zarodkowe komórki macierzyste
luz i spontan

M

macierz międzykomórkowa
macierz organiczna
macierz zewnątrzkomórkowa
macierz zewnątrzkomórkowa.
macierzyste komórki mezenchymalne
macierzyste komórki śródbłonkowe
magdalena ważna
maj
makrofag
makrofagi
maksymilian wastag
map i lc3
mapk
mapowanie genów
mapowanie qtl
mapy genetyczne
marker
marker molekularny; wielopostaciowość
markery
markery apoptozy
markery dna
markery molekularne
markery nowotworowe
markery nowotworowych komórek macierzystych
markery powierzchniowe
markery proliferacyjne
marskość wątroby
martwicze zapalenie jelit
masa płytkowa prp
mate
matriks pozakomórkowa (ecm)
matriks zewnątrzkomórkowa (ecm)
małe interferujące rna (sirna)
małgorzata danuta gaj
mcf-7
mdr
mechanizm fly-casting
mechanizm pobierania
mechanizm regulacji
mechanizm transdukcji sygnału
mechanizm wzajemnego wsparcia
mechanizmy przerzutowania
mecp2
mediatory zapalne
medicinal
medulloblastoma
medycyna oparta na faktach ebm (evidence based medicine)
medycyna regeneracyjna
megakanał mitochondrialny
megalina-kubilina
mejoza
melanokortyna
melanoma
melanopsyna
melatonina
meloidogyne sp.
meltryna
menopauza
merlina
merystem
merystem apikalny pędu (sam)
merystemy wierzchołkowe
metabolity
metabolizm
metabolizm fosfolipidów
metabolizm lipidów
metabolizm miedzi
metabolizm sacharozy
metabolizm trehalozy
metabolizm żelaza
metakaspazy
metale ciężkie
metaloproteazy
metaloproteinazy
metaloproteinazy macierzy pozakomórkowej (mmps)
metaloproteinazy macierzy zewnątrzkomórkowej
metalotioneiny
metastaza
metoda immunocytochemiczna
metody detekcji
metody izolacji
metody izolacji i identyfikacji ctc
metody pomiaru aktywacji płytek krwi
metylacja
metylacja cytozyny
metylacja dna
metylacja mtdna
metylacja promotora pten
metylotransferazy argininy
mezenchymalne komórki macierzyste
mezenchymalne komórki macierzyste tkanki tłuszczowej
mezofil
mfs
miażdżyca
mic
michał gebuza
microbiology
microrna (mirna)
miejsca kumulacji
miejsce inicjacji transkrypcji (tss)
miejscowo specyficzne nukleazy
mieloidalne komórki supresyjne
mieszany chimeryzm
migracja
migracja komórek
mikoryza
mikoryza arbuskularna
mikro rna
mikroalbuminuria
mikroangiopatia cukrzycowa
mikrobiologia
mikrochimeryzm
mikrodomeny = mikroobszary
mikrodomeny lipidowe
mikrodomeny lipidowe (=rafty lipidowe)
mikrodysekcja laserowa
mikrojądra
mikromacierze
mikromacierze dna
mikromacierze tkankowe
mikropęcherzyki
mikrorna
mikrorna (mirna)
mikroskopia immunoelektronowa
mikrosporogeneza
mikrotubule
mikrotubule kortykalne
mikrośrodowisko
mikrośrodowisko guza
mikrośrodowisko nowotworowe
mikrośrodowisko nowotworu
mim
mimeotopy
mimikra naczyniowa
minichromosomy
mioblasty
miocyty ściany naczynia
miofibroblasty
miogeneza
miokardium
miokiny
miomiry
mirna
mitdna
mitf
mitochondri
mitochondria
mitochondria roślinne
mitochondrialne transkrypty roślin
mitochondrialny dna
mitochondrium
mitofagia
mitoza
mięso in vitro
mięśnie szkieletowe
mięśnie zewnątrzgałkowe
mięśniowe czynniki regulatorowe
mięśniowe komórki satelitarne
miłosz knura
mleko kobiece
mleko matki
mlpa
mmp-9
mmp2
model
model abc
model farmakologiczny
modele mysie
modele mysie ze znokautowanymi genami
modyfikacje epigenetyczne
modyfikacje genetyczne
modyfikacje histonów
modyfikacje potranskrypcyjne i potranslacyjne
modyfikacje struktury chromatyny
molekularne rozpoznawanie
monitorowanie biologiczne
monocyty
monocyty/makrofagi
monoubikwitynacja
montowanie kompleksu centromer
morfogeneza kwiatu
morfologia
morfometria
moringa oleifera
mortalina
mostki cytoplazmatyczne
mozaikowość
mpf
mrp
ms2
mtor
muc 9
mukowiscydoza
multipotencja
multipotencjalne komórki macierzyste
multipurpose
muramylopeptydy
mutacje
mutacje egfr
mutacje indukowane
mutacje mtdna
mutacje pojedynczego aminokwasu
mutacje strukturalne chromosomów
mutageneza
mutageneza ukierunkowana
mutageny chemiczne
mutageny fizyczne
mutant insercyjny
mutanty cop/det/fus
mutanty giberelinowe arabidopsis thaliana
mysi model zespołu retta
mysz
myszy knock-out
myszy transgeniczne
mózg
mątwik
męski układ płciowy

N

n- i o-glikozylacja
n-glikozylacja
n-terminalne ogony histonów rdzeniowych
na podawane standardowo cytostatyki.
nabłonek
naczynia kapilarne
naczyniowo-śródbłonkowy czynnik wzrostu
naczyniowoaktywny peptyd jelitowy (vip)
naczyniowy czynnik wzrostu śródbłonka
nadczynność tarczycy
nadnercza
nadrodzina transformującego czynnika wzrostowego typu b
nadwaga
nadzór po polipectomii
nagroda nobla
namnażanie in vitro
nanocząsteczki
nanodiamenty
nanog
nanorurki węglowe
nanotuby błonowe
naprawa dna
naprawa przez wycinanie nukleotydów
naprężenie
narządy okołokomorowe
nasienie
nasiona
naskórek
ncap (non-cell-autonomous protein)
neb-kolostatyna
nefropatia
nefryna
negatywne białka regulatorowe
neocentromery
nerka
nerki
nerwiak zarodkowy
nerwiakowłókniakowatość typu 2
nerwowa cząsteczka adhezyjna – ncam
nesfatyna
netoza
nets
neuralne komórki macierzyste
neuroblastoma
neurodegeneracja
neurogeneza
neurohormony
neurokininy
neurokrystopatie
neuromodulator
neurony gnrh
neurony wrażliwe na glukozę
neuropatie
neuropeptyd b (npb)
neuropeptyd w (npw)
neuropeptyd y
neuropeptydy
neuropeptydy miotropowe
neuroprotekcja
neuroprzekaźnik
neurosfery
neurotransmiter
neurotransmitery
neurotrofiny
neutrofil
neutrofile
nf-kb
nf-κb
nf2
ngd
nibryna
nicienie cystowe
niedoczynność tarczycy
niedokrwienie
niedokrwienie mózgu
niedokrwistość
niedokrwistość chorób przewlekłych
niedrobnokomórkowy rak płuca
niekodujące rna
niekodujący rna
nienasycone kwasy tłuszczowe (efa)
niepełnosprawność intelektualna
niepłodność
nierozdzielanie się chromatyd
niespecyficzne białka transportujące tłuszcze
niestabilność
niestabilność genetyczna
niestabilność mikrosatelitarna (msi)
nieswoista odpowiedź immunologiczna
niesymbiotyczne hemoglobiny
niewydolność nadnerczy
nikotyna
niska masa urodzeniowa
nisze
nitracja
nitroksydy
nitrotyrozyna
nitrowane białka
nitrowane kwasy tłuszczowe
nitrozacyjne modyfikacje białek
nitrozylacja
nkg2d
nlcs
nmd
nod
nodulacja
non-ltr retrotranspozony
nondysjunkcja
none
noneaklarubicyna
noneksenoestrogeny
noneneocentromery
nos
noworodki
nowotworowa macierz zewnątrzkomórkowa
nowotworowe komórki macierzyste
nowotworowe komórki macierzyste (nkm)
nowotwory
nowotwory estrogenozależne
nowotwory jajników
nowotwory macicy
nowotwory przerzutujące
nowotwory przewodu pokarmowego
nowotwory sutka
nowotwory tarczycy
nowotwory – farmakoterapia
nowotworzenie
nowotwór
nowotwór jajnika
nowotwór piers
nośniki auksyny
nr1d1
nr1d2
nrf2
nsd
nucb2
nukleazy dna
nukleolina
nukleoporyny
nukleosomy
nukleotydy
nukleotydy pozakomórkowe (entp)
nuocyty
nutrients
nutrients; malnutrition
nutritional
nutritional contents

O

o-glcnac transferaza
o-glcnacylacja
o-mannozylacja
obrazowanie
obrotowy ruch autonomiczny
oct3/4
odcinanie organów
oddziaływania białko-białko
oddziaływanie osteoblast/osteoklast
odgrywają również istotną rolę w rozwoju oraz utrzymaniu prawidłowych funkcji żeńskiego układu rozrodczego. hormony
odontoblasty
odpornoœść nieswoista
odporność
odporność na chłód
odporność nabyta
odporność naturalna
odporność nieswoista
odporność swoista
odporność wrodzona
odporność wrodzona i nabyta
odpowiedź humoralna
odpowiedź immunologiczna
odpowiedź komórkowa
odpowiedź na stres
odpowiedź obronna roślin
odpowiedź obronna zależna od ja
odpowiedź przeciwnowotworowa
odrzucanie przeszczepu
odtrutki
odżywiane
oenocyty
ogp
ogórek
okołodobowe rytmy
oksydacyjne modyfikacje białek
oksydaza nadph
oksydazy nadph
oligonukleotydy antysensowne
oligonukleotydy tworzące struktury trójniciowe
olive
omega-3
omega-6
onkogeneza
onkogeny
onkologia
onkologia medyczna
onkoproteina
oocyt
oogeneza
opiaty
opioidy
oporna na detergenty frakcja błon komórkowych
oporność lekowa
oporność na leczenie
oporność na leki
oporność na terapię antyangiogenną
oporność terapeutyczna
oporność wielolekowa
opsyny
optogenetyka
optyczne oczyszczanie
opóźnienie anafazy
oreksyny
organelle wydzielnicze
organizator ogonowy
organizm modelowy
organizmy jednokomórkowe
organizmy wielokomórkowe
organogeneza de novo
organy o niskiej samoodnawialności
orlistat
orzęski
oscylator
osmokondycjonowanie
osocze
osteoblastogeneza
osteoblasty
osteogeneza
osteoklast
osteoklastogeneza
osteoporoza
osterix
otoczka jądrowa
otyłość
ovgp1
owady
owodnia
owulacja
oxldl
ołów
oś hpa
oś podwzgórze-przysadka mózgowa-jajnik
oś podwzgórze-przysadka-gruczoł docelowy
ośrodki rozmnażania
ośrodkowy układ nerwowy
ośrodkowy układ nerwowy (oun)

P

p-glikoproteina
p38
p53
pa28
pa700
paklitaksel
palce
palce cynkowe
pamięć
pamp
panalergeny roœślinne
paraoksonaza 1
parazytofity
pasożytnicze pierwotniaki
pasożyty
patogen
patogeneza
patogeny roślin
pax
pbl
pc3
pcd
pcos
pcr
pcr w czasie rzeczywistym
pd-1
peksofagia
peptyd cart
peptydoglikany
peptydomimetyki
peptydowe kwasy nukleinowe
peptydy
peptydy elastyno-pochodne
peptydy odpornościowe
peptydy opioidowe
peptydy rodziny fmrf-amidu
peptydylo-prolyl cis/trans izomeraza
percepcja i transdukcja sygnału
percepcja sygnału cukrowego
permeazy aux1/lax
peroksydacja lipidów
peroksyredoksyna
perycyty
pgcs
phage display
pharmacological
phenolic
pho
phytochemicals
phytochmistry
pi
pi3k
piersi
pierwotna hodowla komórkowa
pierwotne magnoliidy
pin
pioglitazon
piotr pitoń
pirofosforylaza udp-glukozy
pirymidyny
piętno genomowe
piętnowane geny
piętnowanie genomowe
pkc
plastyczność
plastyczność komórek macierzystych
plastyczność komórkowa
plastyczność neuronalna
plastyczność rozwojowa
plazmodesmy
plazmolema
plc
plemnik
plemniki
pluripotencja
pluripotencjalne komórki macierzyste
pobieranie pokarmu
pochp
podjednostka a receptora interleukiny 15
podjednostki vha
podocyt
podokaliksyna
podstawy molekularne
podwojenie genów i genomów
podwójne pęknięcia dna
podział organelli
podłoża i rusztowania do hodowli komórek
polarny transport
polarny transport auksyn
polarny transport auksyny (pat)
pole i domena symplastowa
poliadenylacja
poliaminowe mutanty
poliaminy
policistron
polimeraza rna ii
polimeraza rna klasy ii
polimerazy
polimorfizm
polimorfizm genetyczny
polimorfizm pojedynczego nukleotydu
polimorfizmy
polipeptyd aktywujący przysadkową cyklazę adenylanową (pacap)
poliploidalność
poliploidyzacja
polisacharydy
poliubikwitynacja
polska rzczepospolita szlachecka
pomostowanie tętnic wieńcowych
pompa protonowa
posttranskrypcyjne wyciszanie ekspresji genów (ptgs)
potencjalne zastosowanie
potencjał angiogenny
potencjał antyoksydacyjny
potencjał miogeniczny
potencjał rozwojowy
potencjał różnicowania
potencjał transbłonowy mitochondrium
potencjał transbłonowy mitochondriów
potranskrypcyjne wyciszanie genów (ptgs)
potworniak
powikłania cukrzycowe
powikłania otyłości
pozakomórkowe mikropęcherzyki
pozaszpitalne zapalenie płuc
połączenia międzykomórkowe
połączenia ścisłe
ppar
pparg
ppt
prb
pre-mirna
preaktywacja
precerebelina (cbln)
preparaty kosmetyczne
prezentacja antygenów
prezentacja krzyżowa
pri-mirna
proangiogenna terapia komórkowa
probiotyki
proces starzenia
procesy potranskrypcyjne
procesy rozrodcze
produkcja krwi
produkcja żywności
produkty peroksydacji lipidów
progenitorowe komórki śródbłonków
progenitory neuronalne
progesteron
prognoza
prognozowanie
programowana śmierć komórki
programowana śmierć komórkowa (pcd)
progresja i przerzutowanie
prokalcytonina
prokaryota
prolek
proliferacja
proliferacja komórek
proliferacja komórki
promieniowanie jonizujące
promotor
promotor rdzeniowy
promotory roślinne
protaminy
proteasom
proteasom 26s
proteasomalna degradacja białek
proteazy cysteinowe
proteoglikany
proteoliza
proteom
proteomika
proteomika kliniczna
protoplast; ściany komórkowe
przebudowa kości
przebudowa ściany naczynia
przeciwciała
przeciwciała monoklonalne
przeciwciała przeciwjajnikowe
przeciwciała przeciwplemnikowe
przeciwciało
przeciwciało klasy g (igg)
przeciwciało monoklonalne
przeciwcukrzycowe właściwości
przejście epitelialno-mezenchymalne
przejście epitelialno-mezenchymalne (emt)
przekazywanie sygnału
przekazywanie sygnału świetlnego
przekaźnictwo sygnału
przemijająca nieprawidłowa mielopoeza (tam)
przemysław waręski
przenośniki tlenu
przerywanie spoczynku nasion
przerzut
przerzutowanie
przerzuty do szpiku kostnego
przerzuty nowotworowe
przestrzenna organizacja jądra
przeszczep
przeszczep komórkowy
przeszczep komórek macierzystch
przeszczepianie szpiku
przeszczepienie narządów
przeszczepienie szpiku
przewlekła choroba nerek
przewodzenie sygnału
przewód pokarmowy
przezroczysty
przezskórna interwencja wieńcowa
przeżuwacze
przysadka
próby kliniczne
próchnica zębów
pręciki
ps i
psammomys obesus
pseudogeny
pseudomonas
pseudopetydy
psi
psii
pstrąg tęczowy
pszenica
ptasie przeciwciała żółtkowe
punkty kontrolne
punkty kontrolne cyklu kinazy
purpurowe kwasne fosfatazy
purynoceptory
purynoreceptory p2
puryny
pxr
pyroptoza
pyłek
pączek ogonowy
pęcherzyki zewnątrzkomórkowe
pęcznienie
pęknięcia dwuniciowe dna
płodowy zespół alkoholowy (fas)
płynna biopsja
płynności błon plazmatycznych
płytka bakteryjna
płytki krwi

Q

quorum sensing
quorum sensings. aureus

R

rad51
radiobiologia
radioimmunoterapia
rak
rak endometrium
rak gruczołu piersiowego
rak jajnika
rak jajnika pozostaje wiodącą przyczyną zgonów wśród pacjentek chorujących na nowotwory ginekologiczne. zbudowany jest z heterogennej populacji komórek wśród których występuje rzadka subpopulacja – nowotworowe komórki macierzyste (ang. cancer stem cells
rak jelita grubego
rak nerkowokomórkowy typu jasnokomórkowego – ccrcc
rak piersi
rak prostaty
rak przełyku
rak płuc
rak płuca
rak skóry
rak sromu
rak stercza
rak sutka
rak trzustki
rak żołądka
rdzeń
reakcja fentona
reakcja fotofobowa
reakcja grawitropijna
reakcja obronna
reakcja obronna roślin
reakcja obronna rośliny
reakcja plemnik-komórka jajowa
reakcja zapalna
reakcje utlenania i redukcji
reaktywacja
reaktywne formy azotu
reaktywne formy tlenu
receptor
receptor androgenowy
receptor cd163/hbsr
receptor cxcr4
receptor dla hemoglobiny
receptor estrogenowy
receptor ga – gid1
receptor glukokortykosteroidowy
receptor insuliny
receptor jądrowy
receptor kwasu retinowego 2
receptor laktoferyny
receptor lektynowy typu c (clrs)
receptor nabłonkowego czynnika wzrostu
receptor nikotynowy
receptor p2x
receptor p2y
receptor prolaktyny
receptor toll-podobny (tlr)
receptor transferyny
receptory
receptory aba
receptory adhezyjne
receptory amyliny
receptory angiotensynowe
receptory auksyn
receptory błonowe
receptory czynników nod
receptory czynników wzrostowych
receptory dla czynników neurotroficznych
receptory dla neurotrofin
receptory estrogenowe
receptory flt-1 i flk-1
receptory frizzled
receptory hipokretynowe
receptory hybrydowe
receptory il-1
receptory immunohistochemia
receptory jądrowe
receptory końcowych produktów zaawansowanej glikacji
receptory melatoninowe
receptory nod podobne (nlrs)
receptory nod-podobne
receptory okołosynaptyczne
receptory opioidowe
receptory oreksynowe
receptory pac1
receptory peptydów natriuretycznych
receptory pozasynaptyczne
receptory purynergiczne
receptory płytkowe
receptory retinoidu x
receptory rig podobne (rlrs)
receptory rozpoznające wzorce
receptory rozpoznające wzorce molekularne bakterii (prrs)
receptory sieroce
receptory toll podobne (tlrs)
receptory toll-podobne
receptory toll-podobne (tlrs)
receptory transbłonowe
receptory v
receptory węchowe
receptory śmierci
receptywność endometrium
redagowanie rna
reduktaza 7-dehydrocholesterolu
reduktaza tioredoksyny
reduktazy arsenianowe
regeneracja
regeneracja mięśnia sercowego
regeneracja mózgu
regeneracja narządowa
regeneracja przyzębia
region 11p15
regulacja
regulacja bilansu energetycznego
regulacja ekspresji genów
regulacja epigenetyczna
regulacja metabolizmu
regulatorowe rna
regulatory
regulatory odpowiedzi
regulatory transkrypcji
regulatory wzrostu i rozwoju roślin
rekombinacja
rekombinacja homologiczna
rekombinacja mejotyczna
relokacja białek pin
relokalizacja transporterów auksyn
remediacja środowiska
remodeling chromatyny
remodelowanie heterochromatyny subtelomerowej i centromerowej
renata matysiak
reperfuzja
replikacja
restrykcja kaloryczna
resveratrol
resweratrol
retinopatia
retroelementy
retrotranspozony
retrotranspozony bez ltr
reumatoidalne zapalenie stawów
rezystyna
rhizobium
rizobia
rna o strukturze spinki (shrna)
rnd
rodanazy
rodnik hydroksylowy
rodzina białek ccn
rokowanie
rola
rola biologiczna
rola w patologii człowieka
ros
rozbójnicy
rozkrzewianie pędu
rozmnażanie owadów
rozpoznanie białko-ligand
rozrusznik
rozród samic
rozwój
rozwój i kiełkowanie nasion
rozwój kończyn
rozwój limfocytów b
rozwój mózgu
rozwój męskiego układu płciowego
rozwój płodowy
rozwój roślin
rozwój serca
rozwój wegetatywny i generatywny
rozwój zarodkowy
rozyglitazon
roślinna ściana komórkowa
roślinne białka patogenezy
roślinne homologi peptydów natriuretycznych
roślinne mechanizmy obronne
roślinny system ekspresji
roślinny zegar okołodobowy
rośliny
rośliny transgeniczne
rośliny wyższe
rsar
ruchome elementy
ruchy chloroplastów
runx2
rxr
rytm okołodobowy
rytmy okołodobowe
ryzobakterie promujące wzrost roślin
ryzogeneza
ryzyko lekarskie
różnicowanie
różnicowanie anterydiostanów
różnicowanie in vitro
różnicowanie komórek
różnicowanie komórek nerwowych
różnicowanie nabłonka folikularnego
różnicowanie neuronalne
różnicowanie tkankowe

S

s-glutationylacja
s-nitrozylacja
salbutamol
samica
samoniezgodność
samoodtwarzanie
sapogeniny
sarkoglikan
sars-cov-2
saspazy
saur
scf
schizofylan
scn
sdf-1
sdfsadf
secale cereale
sekrecja
sekwencje mikrosatelitarne
sekwencje odwrotnie powtórzone
sekwencje powtarzalne
sekwencje sine
sekwencjonowanie dna
selekcja konformacyjna
selen
selenobiałka
sensory ca2+
sepraza
sepsa
serce
serotonina
sf-1
shh
shilajit
shp-2
siatkówczak
siatkówka
siatkówka oka
sieci perineuronalne
sieci petriego
sieroce białka podobne do fosducyny
siglec
sine
sirna
sirtuiny
sjalilacja
skutki kliniczne
skóra
skóra ssaków
skóra.
składanie pre-mrna
sma
smac/diablo
smc
smr
snp
snrnp
somatyczna embriogeneza
somatyczne
somatyczne komórki macierzyste
somitogeneza
sonic hedgehog
sonic hedgehog (shh)
sonoporacja
sox2
spartakus
specjalizacje powierzchniowe
spektrum alkoholowych zaburzeń płodu (fasd)
spermatogeneza
spermiogeneza
splicing
splicing alternatywny
spoczynek
spoczynek nasion
spoko
spoko loko
sprzężenia zwrotne
sprzężenie zwrotne
sprzężone wiązanie i fałdowanie
srna
ssak
ssaki
stabilność genomu
stan redoks
stan zapalny
stany zapalne
starość
starzenie
starzenie poowulacyjne
starzenie się
starzenie się liści.
stat
stenoza aortalna
stentor coeruleus
steroidogeneza
steroidooporność
steroidowe
sterowana regeneracja tkanek
sterydoterapia
strategie antyangiogenne
stratyfikacja
strefa odcinania
stres
stres abiotyczny
stres abiotyczny i biotyczny
stres biotyczny
stres biotyczny i abiotyczny
stres chłodu
stres genotoksyczny
stres komórkowy
stres oksydacyjny
stres replikacyjny
stres suszy
stresy abiotyczne i biotyczne u roślin
stresy biotyczne i abiotyczne
strigolaktony
stromalny czynnik wzrostu-1 (sdf-1)
struktura
struktura białka
struktura błon
struktura lipoksygenaz
student
stulatkowie
stwardnienie guzowate
stymulacja mechaniczna
subependyma
substancja p
substancja pozakomórkowa
substancje kompatybilne
sulfakininy
sumo
sumoilacja
superkompleksy
supresor nowotworowy
surowica
swoista odpowiedź immunologiczna
sxr
sygnalizacja
sygnalizacja komórkowa
sygnalizacja notch
sygnalizacja wewnątrzkomórkowa
sygnalizacja świetlna
sygnatura wapniowa
sygnałosom cop9/csn
sygnały wewnątrzkomórkowe
symbioza
symbioza brodawkowa
symbioza rhizobium-rośliny motylkowate
symetria
symplast
synapsa immunologiczna
synapsa immunologiczna (is)
synapsyone
syncytia
syncytium
syndrom cockayne’a
synteza
synteza lipidów
system aktywacji plazminogenu
system błon wewnętrznych
system eksportu
system fotoreceptorowy
system neuroendokrynny
system ubikwityna-proteasom
szczepienia
szczepionki
szczepionki przeciwnowotworowe
szczerbiec
szkliwo
szkodniki
szlak białek g
szlak giberelinowy
szlak przekaźnictwa mapk/erk
szlak rms/max/d
szlak sygnałowy mapk
szlak transdukcji sygnału cytokininowego
szlak zależny od jakoœści śœwiatła
szlaki przekazywania sygnału
szlaki sygnalizacyjne
szlaki sygnałowe
szlaki sygnałowe aba
szpiczak mnogi
szpik kostny
szpikowe komórki macierzyste
szpitalne zapalenie płuc
sztuczna krew
sztuczne chromosomy
szybkość wzrostu

T

taa
taa1/tar
tace
tachykinino-podobne peptydy
tachykininy
tarczyca
tałtowaniu męskiego lub żeńskiego fenotypu podczas rozwoju płodowego pełnią hormony steroidowe. zarówno androgeny
tcr
technika komplementacji fragmentów białka (pca)
techniki cytochemiczne
teleedukacja
telemedycyna
telenauczanie
telepatologia
telomeraza
telomere length maintenance
telomery
tempo metabolizmu
tempo rozwoju
tenascyna
tenascyna c
teoria komórkowa
teoria organizmalna
teorie i mechanizmy starzenia się organizmu
terapia
terapia antyandrogenowa
terapia antyangiogenna
terapia biologiczna
terapia car t
terapia celowana
terapia fotodynamiczna
terapia genowa
terapia kombinowana
terapia komórkowa
terapia sonodynamiczna
teratogeneza układu nerwowego
terytorium chromosomowe
test
testy genetyczne
tetrapirole
therapeutic
thra
thrb
tiazolidinediony
tilling
tiole
tioredoksyna
tir1
tkanka płucna
tkanka tłuszczowa
tkanki
tlenek azotu
tlenek azotu (no)
tlr
tlrs
tma
tmrna
tnbc
tnf
tnfα
toczeń rumieniowaty układowy
toksyczność
toksykologia
tolerancja
tolerancja immunologiczna
tolerancja na stres suszy
tolerancja przeszczepu
tolerancja transplantacyjna
toll
tomasz motyl
tomasz mróz
tomasz płoszaj
topoizomeraza ii
toxoplasma gondii
tożsamość organów kwiatowych
tp53
tps1
trandukcja sygnału wewnątrzkomórkowego
transcytoza
transdukcja sygnału
transdukcja sygnałów
transfekcja
transferyna
transformacja genetyczna roślin
transformacja nabłonkowo-mezenchymalna
transformacja nowotworowa
transformujący czynnik wzrostu ß (tgf-ß)
transglutaminazy
transkrypcja
transkrypcyjne wyciszanie ekspresji genów (tgs)
transkrypcyjny czynnik jądrowy nf-κb
transkryptom
transkrypty
translacja
translokacja
transmigracja leukocytów
transmisja patogenów
transplantacja
transport
transport chemioterapeutyków
transport jądrowo-cytoplazmatyczny
transport komórki jajowej
transport lipidów
transport organelli
transport przez błonę
transport pęcherzykowy
transport rna
transport symplastowy
transporter glukozy
transportery abc
transportery glu i gaba
transportery pht
transportery pierwotne
transportery wtórne
tranzycja nabłonkowo-mezenchymalna
tratwy lipidowe
traumatyna
tre-6p
trehalaza
trim
trisfosforan inozytolu
trisomia 21
triterpenoidy
trofektoderma
trzustka
trójdzielna synapsa
trójniciowy dna
trójpeptydylpeptydaza ii – tppii
tsa
twist1
tymozyna b-10
tyreoliberyna
tętnica piersiowa wewnętrzna
tętnica promieniowa
tętnice
tłumienie ekspresji genów
tłuszcz

U

ubc9
ubikwityna
ubikwitynacja
uczenie się
udp-glikozylotransferazy
udp-glukoza
uida
układ 2-5a/rnaza l
układ dopełniacza
układ immunologiczny
układ nadzorujący genom
układ nerwowy
układ odniesienia
układ odpornościowy
ulbp
ultrastruktura
ultrastruktura plazmodesm
ureaza h. pylori
ureotaksja
uszkodzenia dna
uszkodzenie mózgu
utlenianie lipidów
utrata heterozygotyczności (loh)
uv

V

v-atpaza
valproic acid
vdr
vegf
vegf-r2
viscum album
vpac1
vpac2
vsel scs
vsels

W

w odniesieniu do raka jajnika najczęściej wymieniane są
w różnych konfiguracjach: cd44
w tym cscs
wady cewy nerwowej
wady rozwojowe
wady serca wrodzone
wakuolarne enzymy przetwarzające
wapń
warianty genomowe
warianty h2a
warianty transkrypcyjne
warunki stresowe
waskulogeneza
wasp
wave
wazoaktywny peptyd jelitowy (vip)
wazopresyna
wchłanianie żelaza
wcześniactwo
wcześniaki
wektor
wektory
wektory niewirusowe
wektory wirusowe
wektory wyciszające
wewnątrzkomórkowa transdukcja sygnału
wewnętrzny punkt kontrolny fazy s
wiaderko
widzenie
wielkość genomu
wielonienasycone kwasy tłuszczowe
wieniec promienisty
wimentyna
wirtualna mikroskopia
wirtualne terminatory summary: recently
wirtualny preparat
wirulencja
wirus
wirus krowianki
wirus sars-cov-2
wirusy
witamina d3
witelogeneza
wiązania krzyżowe białek
wnioskowanie logiczne
wnt
woda
wojciech szlasa
wolne rodniki
wrodzona odpowiedź immunologiczna
wrodzona odpowiedź odpornościowa
wrodzona wada serca
wschodnia
wskaźnik ph
wspólny symbiotyczny szlak sygnałowy
współdziałanie fitohormonów
wtórna neurulacja
wuschel
wybuch tlenowy
wyciszanie genów
wyciszanie z udziałem rna
wyciszenie genów
wydzielanie gh
wyniki odległe
wysiłek fizyczny
wytwarzanie
wzgórek jajonośny
wznowa miejscowa nowotworu
wzory cząsteczkowe związane z patogenami
wzory molekularne związane z patogenami (pamps)
wzorzec molekularny związany z patogenami (pamp)
wzrost
wzrost elongacyjny
wzrost guza
wzrost kropli lipidowych
wzrost oocytu
wzrost szczytowy
węch
węglowodory
węzeł zarodkowy
właściwości lecznicze
właściwości przeciwutleniające
włośniki
włóknienie
włóknienie wątroby

X

xeroderma pigmentosum

Y

ytuksymab
yucca

Z

zaburzenia metaboliczne
zaburzenia rozwojowe
zaburzenia węchu
zagęszczenie postsynaptyczne
zakażenia wirusowe
zakażenie
zakażenie bakteryjne
zakażenie wirusowe
zależność s-m
zależność substrat-produkt
zanieczyszczenia organiczne
zapalenie
zapalenie płuc u chorych sztucznie wentylowanych
zapłodnienie
zarodek
zarodek kręgowców
zarodkowe
zarodkowe komórki macierzyste
zastosowanie medyczne
zastosowanie w leczeniu ludzi
zawał serca
zeatyna
zegar biologiczny
zegar molekularny
zegar okołodobowy
zespoły komórkowe
zespół alagille’a
zespół coffina i lowry'ego (cls)
zespół downa
zespół dziedzicznej zaćmy związanej z hyperferrytynemią
zespół nerczycowy
zespół niestabilności chromosomowej nijmegen
zespół policystycznych jajników
zespół retta (rtt)
zespół smitha
zespół łamliwego chromosomu x
ziarna i gleby”
zmiany genetyczne i molekularne
zmiany strukturalne
zmienność merystyczna
znacznik fuzyjny
zranienie
zroślactwo
zwierzęce peptydy natriuretyczne (np)
zwierzęta
związki naturalne
związki wanadu
zębina
złącza ścisłe

Ł

łańcuch polipeptydowy
łańcuch transdukcji sygnału auksynowego
łańcuch transdukcji sygnału giberelinowego
łańcuchy ubikwityny
łodyga
łożysko
łubin
łysienie androgenowe
łączność symplastowa

Ś

śmierć komórki
śmierć komórki (pochodzenie)
śródbłonek
śródbłonek naczyniowy
światło
świało niebieskie
świnia
świnie

Ż

żelatynaza a
żelatynaza b
żelatynazy
żelazo
żylakowatości
żyła odpiszczelowa

Α

α-arestyny
α-galcer
α-klotho

Β

β-katenina
β-klotho

Γ

γh2a.x

„kaspazy roślinne”

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki