ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ROLA miRNA W PROCESIE KANCEROGENEZY

Od czasu odkrycia pierwszego miRNA zidentyfikowano tysiące cząsteczek tego typu,również w organizmie człowieka. Odgrywają rolę w kontroli ekspresji genów, w tym tych odpowiedzialnych za kontrolę podziałów komórkowych i cykl komórkowy. Deregulację poziomu różnych miRNA zaobserwowano w komórkach nowotworowych. W tej pracy scharakteryzowano miRNA wpływające na ekspresję elementów komórkowych szlaków sygnałowych MAPK/ERK oraz p53. Wybrane ścieżki przekazywania sygnałów odgrywają dużą rolę w procesie kancerogenezy.

SIEĆ POWIĄZAŃ SZLAKÓW FITOCHROMOWYCH, KRYPTOCHROMOWYCH ORAZ INDUKOWANYCH PRZEZ REGULATORY WZROSTU I ROZWOJU W BIOLOGII NASION

Światło to jeden z wszechobecnych czynników środowiskowych, który determinuje wzrost i rozwój roślin lądowych. Towarzyszy roślinie w trakcie całego jej cyklu życiowego, łącznie z embriogenezą i kiełkowaniem nasion. Charakter odpowiedzi nasion na bodźce świetlne jest zazwyczaj specyficzny dla danego gatunku. Istnieje jednak prawidłowość: czynnik ten stymuluje kiełkowanie nasion małych, natomiast hamuje bądź nie wywiera wpływu na nasiona większe.

MIGRACJA KOMÓREK GRANICZNYCH W JAJNIKU DROSOPHILA MELANOGASTER

Jednym z systemów, na którym prowadzone są badania morfogenezy nabłonków jest nabłonek folikularny związany z komórkami linii płciowej w jajnikach muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Komórki folikularne w jajniku Drosophila tworzą jednowarstwowy nabłonek, który otacza grono komórek linii płciowej (komórki odżywcze i oocyt) połączonych za pomocą mostków cytoplazmatycznych powstałych w wyniku niekompletnych cytokinez.

Szlaki sygnałowe aktywowane przez fitochromy, roślinne receptory światła czerwonego i dalekiej czerwieni

Fitochromy są roślinnymi, cytoplazmatycznymi fotoreceptorami światła czerwonego i dalekiej czerwieni, które w odpowiedzi na określony bodziec świetlny ulegają fotokonwersji do aktywnej formy Pfr i migrują do jądra. Wyniki najnowszych badań pokazują, że fitochromy mogą fosforylować szereg białek (PKS1, Aux/IAA, kryptochromy, NDPK2) bądź w wyniku bezpośrednich oddziaływań z odpowiednimi białkami jądrowymi (PIF3, HFR1/REP/RSF1, PIF4, ELF3, ARR4) uczestniczą w regulacji trankrypcji genów.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki