ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ELASTYNA W TĘTNICACH – ROLA W FIZJOLOGII I PATOLOGII

Elastyna jest białkiem strukturalnym, głównym elementem włókien sprężystych. Jest białkiem o wyjątkowo długim okresie półtrwania. Dzięki jej właściwościom elastycznym, determinowanym przez obecność desmozyny i izodesmozyny, po rozciągnięciu tkanka wraca do pierwotnego stanu, co warunkuje właściwości biomechaniczne tętnic. Białko to spełnia wiele innych funkcji, tj. regulacja adhezji, migracji, proliferacji i organizacji cytoszkieletu komórek mięśni gładkich, budujących środkową warstwę naczyń krwionośnych. Elastyna jest zaangażowana w różnorodne mechanizmy anty-aterogenne, min.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki