ZNAJDŹ ARTYKUŁ

WPŁYW WIRUSA SARS-CoV-2 NA HOMEOSTAZĘ GLUKOZY I CUKRZYCĘ

Ze względu na skalę wystąpienia, różnorodność przebiegu choroby oraz atakowanych przez wirusa SARS-CoV-2 układów narządów, pandemia COVID-19 okazała się ogromnym wyzwaniem również w kontekście cukrzycy. Należy pamiętać, że infekcja wirusem wpływa na ogół stanu zdrowotnego pacjenta wraz z wszelkimi jego chorobami towarzyszącymi i przewlekłymi. Jedną z takich chorób jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie cukrzyca.

WPŁYW INFEKCJI SARS-CoV-2 NA FUNKCJĘ TARCZYCY – PATOMECHANIZM I IMPLIKACJE KLINICZNE

Wirus SARS-CoV-2 jest czynnikiem patogennym choroby COVID-19, której pandemia do maja 2023 roku spowodowała 6,9 miliona zgonów na świecie. W przebiegu infekcji obserwowana jest dysregulacja funkcji tarczycy. Mechanizm uszkodzenia gruczołu tarczowego jest złożony – bezpośrednia cytotoksyczność wirusa oraz pośredni efekt burzy cytokinowej. Krążące cytokiny prozapalne prowadzą do zmian osoczowych stężeń TSH, fT3 i fT4. Wspomniane zaburzenia poziomu hormonów obserwowane są u około 16% pacjentów podczas COVID-19 i mogą wynikać ze stosowanego leczenia – glikokortykosteroidów systemowych.

NIEDOCZYNNOŚĆ NADNERCZY I PROCESY AUTOIMMUNOLOGICZNE W PRZEBIEGU COVID-19

SARS-CoV-2 jest przyczyną choroby koronawirusowej (COVID-19). Od początku pandemii zauważono negatywny wpływ SARS-CoV-2 nie tylko na układ oddechowy, ale również na układy sercowo-naczyniowy, pokarmowy czy endokrynny. Jednym z narządów, którego pracę zaburza SARS-CoV-2 są nadnercza. Przez mimikrę molekularną SARS-CoV-2 przyczynia się do wywołania procesów autoimmunologicznych. Wykazano również, że wirus ten zaburza funkcjonowanie osi podwzgórze-przysadka-nadnercza. Dodatkowo, może on przyczyniać się do zawału i krwotoku nadnerczy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki