ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
1
Date of issue: 
Ze względu na skalę wystąpienia, różnorodność przebiegu choroby oraz atakowanych przez wirusa SARS-CoV-2 układów narządów, pandemia COVID-19 okazała się ogromnym wyzwaniem również w kontekście cukrzycy. Należy pamiętać, że infekcja wirusem wpływa na ogół stanu zdrowotnego pacjenta wraz z wszelkimi jego chorobami towarzyszącymi i przewlekłymi. Jedną z takich chorób jest szeroko rozpowszechniona w społeczeństwie cukrzyca. W pracy omówiono związek między wirusem SARS-CoV-2 oraz chorobą COVID-19 a cukrzycą, ze szczególnym naciskiem na autoimmunologiczną cukrzycę typu 1. Przegląd koncentruje się na zaprezentowaniu możliwych patomechanizmów zaburzenia homeostazy glukozy, z uwzględnieniem oddziaływania cząstek wirusa na trzustkę oraz inne narządy regulujące gospodarkę cukrową. Celem pracy jest ponadto ukazanie wielowymiarowego powiązania terapeutycznego między chorobą COVID-19 a cukrzycą. Omówiono zarówno wpływ leczenia glukokortykosteroidami na poziom glikemii, jak również aspekty zmian w insulinoterapii stosowanej w cukrzycy typu 1.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki