ZNAJDŹ ARTYKUŁ

FIZIOLOGICZNE FUNKCJE GHRELINY − AKTUALNY STAN WIEDZY

Ghrelina jest obecnie intensywnie badanym hormonem peptydowym. Została pierwotnie opisana jako peptyd regulujący wydzielanie hormonu wzrostu, gdzie mechanizm jej działania został dość dobrze poznany. Drugą klasyczną już funkcją ghreliny jest stymulacja pobierania pokarmu.

STRUKTURA I BIOSYNTEZA GHRELINY ORAZ JEJ RECEPTORA

Ghrelina to wielofunkcyjny 28. aminokwasowy peptyd odkryty w 1999 roku jako pierwszy naturalny czynnik stymulujący uwalnianie hormonu wzrostu W procesie biosyntezy powstaje poprzez proteolityczne wycinanie z 117-aminokwasowego białka prekursorowego zwanego preproghreliną, kodowaną na genie GHRL. Sekwencja białkowa zarówno ghreliny jak i jej prekursora cechuje się wysokim stopniem homologii międzygatunkowej.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki