ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
4
Date of issue: 
Ghrelina jest obecnie intensywnie badanym hormonem peptydowym. Została pierwotnie opisana jako peptyd regulujący wydzielanie hormonu wzrostu, gdzie mechanizm jej działania został dość dobrze poznany. Drugą klasyczną już funkcją ghreliny jest stymulacja pobierania pokarmu. Istnieje szereg doniesień opisujących, że poza wcześniej wspominanymi funkcjami ghreliny uczestniczy ona w regulacji wielu innych procesów biologicznych, a szeroka dystrybucja receptora oraz samej ghreliny pozwala przypuszczać, iż ghrelina – obok klasycznego działania dokrewnego – może działać lokalnie na drodze auto- lub parakrynowej poprzez aktywacje ścieżek sygnalizacyjnych, specyficznych dla komórek/narządów docelowych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki