ZNAJDŹ ARTYKUŁ

MIGRACJA KOMÓREK GRANICZNYCH W JAJNIKU DROSOPHILA MELANOGASTER

Jednym z systemów, na którym prowadzone są badania morfogenezy nabłonków jest nabłonek folikularny związany z komórkami linii płciowej w jajnikach muszki owocowej, Drosophila melanogaster. Komórki folikularne w jajniku Drosophila tworzą jednowarstwowy nabłonek, który otacza grono komórek linii płciowej (komórki odżywcze i oocyt) połączonych za pomocą mostków cytoplazmatycznych powstałych w wyniku niekompletnych cytokinez.

Lokalizacja morfogenów w oocytach kręgowców

Rozwój zarodkowy zwierząt zależy od prawidłowego, często asymetrycznego rozmieszczenia tzw. morfogenów (matczynych czynników rozwojowych, matczynych mRNA) w cytoplazmie komórki jajowej, czyli ooplazmie. Wśród kręgowców rozmieszczenie morfogenów i ich stopniową lokalizację w czasie kolejnych etapów oogenezy najdokładniej przebadano u żaby szponiastej, Xenopus laevis. W oocytach tego gatunku cząsteczki mRNA, zlokalizowane na biegunie wegetatywnym, uczestniczą w determinacji komórek linii płciowej, a także w powstawaniu prawidłowych struktur osiowych zarodka.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki