ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego –proces niezbędny do prawidłowego przebiegu owulacji i zapłodnienia

Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego (cumulus oophorus) zachodzi w dojrzałym pęcherzyku jajnikowym w odpowiedzi na przedowulacyjny wzrost stężenia hormonu luteinizującego (LH) we krwi. W wyniku intensywnej syntezy substancji pozakomórkowej komórki folikularne cumulus oophorus rozsuwają się, cała struktura wielokrotnie zwiększa początkową objętość, w końcu odrywa się wraz z oocytem od warstwy ziarnistej ściany pęcherzyka. Ponieważ komórki wieńca promienistego praktycznie nie mają receptorów LH, sygnał pobudzający je do ekspansji dociera do nich za pośrednictwem innych molekuł.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki