ZNAJDŹ ARTYKUŁ

METODY IZOLACJI PĘCHERZYKÓW ZEWNĄTRZKOMÓRKOWYCH – ZALETY I WADY

Pęcherzyki zewnątrzkomórkowe to nanometrowe struktury biologiczne uwalniane niemal ze wszystkich komórek w warunkach fizjologicznych oraz patologicznych. Są nośnikami wielu aktywnych cząsteczek (białek, lipidów, materiału genetycznego w postaci RNA i DNA) i stanowią główny element komunikacji międzykomórkowej. Ze względu na ich potencjał funkcjonalny oraz możliwość praktycznego wykorzystania w diagnostyce wielu chorób, dość szybko stały się inspiracją dla środowiska naukowego.

METODY IZOLACJI I DETEKCJI KRĄŻĄCYCH KOMÓREK NOWOTWOROWYCH (CTC)

Izolacja rzadkich krążących komórek nowotworowych (CTC) z krwi pacjentów chorych na raka cieszy się ostatnio dużym zainteresowaniem badaczy klinicystów. CTC to komórki, które odczepiły się od guza pierwotnego, przeniknęły do krwiobiegu i krążą w bardzo małych ilościach, z częstością jednej CTC na 106-107 jednojądrzastych komórek krwi obwodowej (PBMC). Detekcja CTC we krwi pacjentów chorych na raka może bezpośrednio umożliwiać diagnozę, a także mieć wartość prognostyczną w stosunku do stosowanej terapii.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki