ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMÓRKI BŁONY ŚLUZOWEJ MACICY W HODOWLI PIERWOTNEJ – ASPEKTY FIZJOLOGICZNE I MOLEKULARNE

Błona śluzowa macicy u ssaków podlega ciągłym modyfikacjom zarówno morfologicznym, biochemicznym, jak i molekularnym. Doświadczenia ostatnich lat dowodzą, że wzrost i różnicowanie się komórek endometrium są ściśle regulowane przez wydzielanie steroidów, a w szczególności hormonów płciowych jak progesteron (P4) oraz estradiol (E2). Wszystkie te modyfikacje prowadzą do uformowania w pełni wyspecjalizowanej morfologicznie i funkcjonalnie tkanki. Najważniejsza rola endometrium polega na umożliwieniu implantacji zarodka, która należy do wysoce złożonych i koordynowanych procesów.

Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego –proces niezbędny do prawidłowego przebiegu owulacji i zapłodnienia

Ekspansja komórek ziarnistych wzgórka jajonośnego (cumulus oophorus) zachodzi w dojrzałym pęcherzyku jajnikowym w odpowiedzi na przedowulacyjny wzrost stężenia hormonu luteinizującego (LH) we krwi. W wyniku intensywnej syntezy substancji pozakomórkowej komórki folikularne cumulus oophorus rozsuwają się, cała struktura wielokrotnie zwiększa początkową objętość, w końcu odrywa się wraz z oocytem od warstwy ziarnistej ściany pęcherzyka. Ponieważ komórki wieńca promienistego praktycznie nie mają receptorów LH, sygnał pobudzający je do ekspansji dociera do nich za pośrednictwem innych molekuł.

Rola jonów wapnia w aktywacji rozwoju zarodkowego ssaków

Zapłodnienie prowadzi do powstania w oocycie myszy oscylacji cytoplazmatycznego stężenia wolnych jonów Ca2+ ([Ca2+]i). Oscylacje te powstają w sposób zależny od 1,4,5-trójfosforanu inozytolu (IP3) produkowanego przez plemnikową izoformę fosfolipazy C, fosfolipazę C zeta (PLC zeta). Trwają przez kilka godzin, aż do momentu utworzenia się przedjądrzy.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki