ZNAJDŹ ARTYKUŁ

ZNACZENIE RECEPTORA ANDROGENOWEGO W TERAPII RAK STERCZA

Receptor androgenowy po związaniu z ligandem pełni rolę czynnika transkrypcyjnego, który w ostatecznym efekcie pomaga utrzymać prawidłową strukturę i funkcję prostaty. W raku gruczołu krokowego stała aktywacja szlaku androgenowego w komórce powoduje profilerację komórek nowotworowych i rozwój raka stercza. Poszczególne etapy sygnalizacji androgenowej stały się celem terapii antyandrogenowych, których ostatecznym efektem jest obniżenie poziomu testosteronu w komórce.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki