ZNAJDŹ ARTYKUŁ

KOMUNIKACJA SYMPLASTOWA I JEJ ROLA W ROZWOJU ROŚLIN

W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową rolę w koordynacji procesów rozwojowych oraz zapewnia właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne. Wykształcony przez rośliny system cytoplazmatycznej łączności między komórkami połączonymi plazmodesmami (PD) tworzy symplast, stanowiący wygodną, szybką i precyzyjną drogę wymiany informacji. Plazmodesmy są więc podstawą strukturalną i funkcjonalną zjawiska określanego mianem komunikacji symplastowej, wpływającej na przebieg procesów rozwojowych roślin.

Rurki sitowe - fenomen funkcjonalności

Budowa rurek sitowych jest znana od dawna, jednak dopiero ostatnie doniesienia dotyczące ultrastruktury pozwalają w pełni zrozumieć, jak dobrze te twory są przystosowane do pełnionych funkcji, począwszy od redukcji oporów dla przepływu soku floemowego, przez wytrzymywanie wysokich ciśnień, aż po mechanizmy zabezpieczające przed wyciekiem zawartości w razie uszkodzenia oraz przed atakiem patogenów. Sok floemowy zawiera nie tylko cukry i jony, ale też hormony, białka i kwasy nukleinowe. Związki te są zaangażowane w sygnalizację, a także w systemiczną reakcję odporności przed wirusami.

Mózgowe naczynia kapilarne. Ultrastrukturalne wykładniki procesów angiogenezy

W artykule opisano cechy morfologiczne naczyń kapilarnych w okolicy barierowej i bezbarierowej mózgu. Przedstawiono również na poziomie ultrastrukturalnym przykłady nowoformowanych naczyń, które powstają według dwóch różnych mechanizmów oraz z udziałem macierzystych komórek śródbłonkowych. Obserwacje morfologiczne znajdują potwierdzenie w badaniach immunocytochemicznych.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki