ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Volume: 
Issue: 
3
Date of issue: 
W organizmach wielokomórkowych komunikacja międzykomórkowa odgrywa kluczową rolę w koordynacji procesów rozwojowych oraz zapewnia właściwą odpowiedź na bodźce zewnętrzne. Wykształcony przez rośliny system cytoplazmatycznej łączności między komórkami połączonymi plazmodesmami (PD) tworzy symplast, stanowiący wygodną, szybką i precyzyjną drogę wymiany informacji. Plazmodesmy są więc podstawą strukturalną i funkcjonalną zjawiska określanego mianem komunikacji symplastowej, wpływającej na przebieg procesów rozwojowych roślin. Wyniki badań, które pokazały, że poprzez PD przemieszczają się nie tylko substancje odżywcze, ale także białka, w tym czynniki transkrypcyjne oraz różne rodzaje RNA spowodowały, że zjawisko komunikacji symplastowej jest coraz częściej postulowane jako jeden z istotnych mechanizmów kontrolujących procesy morfogenezy roślin. W artykule opisano aktualną wiedzę na temat ultrastruktury i funkcji PD, rodzajów transportu przez PD, wybranych czynników transkrypcyjnych i RNA przemieszczających się przez PD oraz korelacji między zmianami w komunikacji symplastowej a wybranymi procesami rozwojowymi.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki