ZNAJDŹ ARTYKUŁ

CRISPR/CAS9 JAKO NOWA METODA W WALCE Z HIV − PERSPEKTYWY I HISTORIA ROZWOJU

Zespół nabytego niedoboru odporności (AIDS) wciąż pozostaje poważnym problemem w zakresie zdrowia publicznego. Główną przeszkodą w eradykacji HIV jest latentny rezerwuar wirusa, który utrzymuje się pomimo długotrwałej, wysoce aktywnej terapii antyretrowirusowej (HAART). Terapia może obniżyć wiremię do niewykrywalnego poziomu, jednak posiada takie ograniczenia, jak problemy z adherencją chorych do wieloletniej terapii, krótko- i długoterminowe skutki uboczne, interakcje lekowe, wysokie koszty i możliwość pojawienia się oporności na leki.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki