ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Przedmowa

Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk Suplement Postępów Biologii Komórki, który w naszym zamierzeniu jest pokłosiem Konferencji pt. Wyzwania Współczesnej Biologii Komórki. Konferencja ta związana była z Jubileuszem 80 Rocznicy urodzin Profesor dr hab. Marii J. Olszewskiej, czł. rzecz. PAN, emerytowanej Profesor Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnego naukowca i nauczyciela akademickiego, a także wieloletniego Redaktora Postępów Biologii Komórki. Organizatorem Konferencji był Komitet Cytobiologii PAN, a przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego – prof. dr hab. Andrzej K.

Redakcja
Andrzej ŁUKASZYK – przewodniczący, Szczepan BILIŃSKI,
Mieczysław CHORĄŻY, Włodzimierz KOROHODA,
Leszek KUŹNICKI, Lech WOJTCZAK

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki