ZNAJDŹ ARTYKUŁ

Komórki rozrusznikowe w przewodzie pokarmowym — zależności struktury i funkcji

Powolne czynnościowe potencjały elektryczne zwane falami wolnymi są generowane przez yspecjalizowane komórki rozrusznikowe obecne w ścianie przewodu pokarmowego. Zjawisko to stanowi tzw. miogenną regulację motoryki, a wspomniane komórki są identyfikowane jako komórki śródmiąższowe Cajala. Jednakże funkcję rozrusznikową przypisuje się jedynie komórkom typu I i IV, podczas gdy komórkom typu II i III, a także typu IV przypisuje się rolę w przekazywaniu sygnałów elektrycznych z neuronów splotów śródściennych do komórek mięśniówki gładkiej.

Redakcja
Andrzej Łukaszyk - przewodniczący, Zofia Bielańska-Osuchowska, Szczepan Biliński, Mieczysław Chorąży, Aleksander Koj, Włodzimierz Korochoda, Leszek Kuźnicki, Aleksandra Stojałowska, Lech Wojtczak

Adres redakcji:
Katedra i Zakład Histologii i Embriologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, ul. Święcickiego 6, 60-781 Poznań, tel. +48 61 8546453, fax. +48 61 8546440, email: mnowicki@ump.edu.pl

PBK Postępby biologi komórki